Årets NORM-rapport er publisert – Antibiotika.no

Rapporten viser at antibiotikabruken i Norge i 2022 var omtrent som før pandemien og at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er lav.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober hos mennesker (NORM) og fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) utgir en felles, årlig rapport om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr.

Årets rapport viser en økende bruk til mennesker av midler anbefalt i retningslinjene, men det er sannsynligvis fortsatt forbedringsområder, for eksempel å unngå antibiotika ved virusinfeksjoner, velge riktig middel og redusere varigheten av behandlingen.

Rapporten viser en markant økning i antall personer smittet med karbapenemase-produserende bakterier (CPO). Dette gjør bakteriene svært resistente mot effektiv antibiotikabehandling. Økningen ses også i andre land i Europa. Foreløpig har det vært få utbrudd med disse bakteriene i Norge.

 

Les omtale av rapporten: Forekomsten av antibiotikaresistens er fortsatt lav – FHI

Les rapporten: NORM NORM-VET 2022 (fhi.no)

 

Publisert 19.09.22