Webinar om skarlagensfeber – Antibiotika.no

Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 – 12.30 arrangerer ASP og NSAS nytt webinar.

Fjorårets vintersesong var preget av økt forekomst av skarlagensfeber og samtidig mangel på penicillin mikstur. Vi  ønsker derfor å sette fokus på dette temaet med følgende program:

Epidemiologi og klinikk
Ved Sigurd Høye, allmennlege/førsteamanuensis, Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO

Behandling
Ved Karianne Wiger Gammelsrud, overlege/førsteamanuensis Avdeling for mikrobiologi, OUS og UiO

Møteleder: Per Espen Akselsen, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus

 

Plakat som kan brukes til å annonsere webinaret: Plakat webinar skarlagensfeber

Klikk her for å bli med i møtet

 

Velkommen!