Toolkit for Start smart then focus – Antibiotika.no

The UK Health Security Agency har oppdatert veilederen for revurdering av antibiotikabehandling i sykehus. 

Veilederen består av tre deler:

  1. En oversikt
  2. Anbefalinger og prinsipper for beste praksis og tiltak for å evaluere etterlevelse (audits)
  3. Om antibiotikstyringsprogram for antibiotikateam og lignende fagutvalg

Dokumentet ble sist oppdatert i 2015.

Sammen med veilederen følger ressursmateriell fra britiske sykehus: Start smart then focus: resource materials

 

Les veilederen her: Antimicrobial stewardship: start smart then focus – GOV.UK

 

Publisert 25.09.23