Referansegruppemøte NSAS – Antibiotika.no

Mandag 25. september hadde vi ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) vårt første fysiske møte med vår nye referansegruppe. Det var stort engasjement fra hele gruppen, og vi fikk mange gode innspill, og inspirasjon til videre arbeid.

Vi var innom både prosessene rundt revidering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus, en kommende ny strategi og tilhørende handlingsplan mot antibiotikaresistens, hvordan vi bedre skal nå ut til andre faggrupper, hva vi kan ha fokusområde i 2024, og vi ble bedre kjent med hverandre.
Vi ved NSAS ser frem til videre samarbeid med referansegruppen!

Rekke 1 fra venstre:
June Utnes Høgli (farmasøyt, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord), Brita Skodvin (overlege, NSAS), Mari Molvik (overlege, Folkehelseinstituttet)
Rekke 2 fra venstre:
Kathrin Enebakk (smittevernrådgiver, Helse Møre og Romsdal), Ingrid Smith (administrativ leder, NSAS), Liv Marit Seljeflot (farmasøyt, Sykehusapotekene)
Rekke 3 fra venstre:
Bjørn Waagsbø (overlege, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge), Per Espen Akselsen (overlege og faglig leder, NSAS), Anine B Langeland (infeksjonssykepleier, NSAS), Jon Kirknes (avdelingsleder, Kreftforeningen)
Rekke 4 fra venstre:
Gunnar Skov Simonsen (leder, Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober), Lars Kåre Kleppe, (smittevernoverlege, Helse Stavanger), Sigurd Høye (leder, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP))
Fotograf: Marion Neteland (farmasøyt, NSAS)

Ikke tilstede: Kristian Tonby (overlege, Oslo Universitetssykehus, og leder av referansegruppen) og Silje Østerbø (hygienesykepleier, Helse Førde)

 

Publisert 28. september 2023