Bruk retningslinjer ved ekspedering av antibiotikaresepter – Antibiotika.no

Informasjon om antibiotika i Felleskatalogen kan avvike fra gjeldende retningslinjer. I en ny artikkel fra RELIS anbefales farmasøyter å benytte nasjonale faglige retningslinjer for å sikre rett ekspedering og bruk av antibiotika.

Nasjonale faglige retningslinjer er kunnskapsbaserte, tilpasset norske resistensforhold, og gir behandlingsanbefalinger for ulike infeksjoner, også til gravide og ammende. Informasjon i Felleskatalogen om f.eks dosering og behandlingslengde vil noen ganger avvike fra nasjonale faglige retningslinjer og legens forskrivning.

Les hele artikkelen på RELIS sine nettsider https://relis.no/artikler/36454/


Publisert 5. oktober 2023