Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2023 – Antibiotika.no

Onsdag 29. november 2023 arrangeres Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten arrangeres på Radisson Blu Hotel Gardermoen. Konferansen er et samarbeid mellom de norske aktørene innen antibiotikabruk, -resistens og smittevern i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Konferansen består av en felles-sesjon, i tillegg til lukkede møter i regi av de ulike aktørene.
NSAS arrangerer et møte for sine kontaktpersoner i sykehusene på formiddagen samme dag. Invitasjon med program sendes pr epost fra NSAS.

Programmet for felles-sesjonen kl 13-17 onsdag 29. november er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider:
Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten

 

Publisert 11. oktober 2023