Mangel på Apocillin tabletter – Antibiotika.no

Det har i lang tid vært ustabil levering av Apocillin tabletter og også andre formuleringer av fenoksymetylpenicillin. Legemiddelverket oppdaterte informasjonen om mangel på Apocillin tabletter 660mg på sine nettsider 25/10. Legemiddelverket tillater at apotek kan utlevere utenlandske pakninger, men tilgangen på disse kan være begrenset. Utenlandske pakninger kan ha en vesentlig høyere pris enn norske. For øyeblikket ser det ut til at (norske pakninger) Weifapenin 650mg tabletter (felleskatalogen.no), som har samme virkestoff som Apocillin, vil være tilgjengelig.

I nasjonale retningslinjer for antibiotikabehandling er fenoksymetylpenicillin førstevalg ved en rekke ulike tilstander. Fenoksymetylpenicillin dekker godt mot de vanligste bakteriene (pneumokokker og streptokokker) som forårsaker luftveisinfeksjoner og vil være mindre resistensdrivende enn alternativene. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Antibiotikasenteret for sykehus (NSAS) anbefaler derfor at leger fortsatt forskriver fenoksymetylpenicillin når det er indisert og holder seg oppdatert om tilgjengelighet. ASP har en egen samleside med informasjon om antibiotikamangel i primærhelsetjenesten.