Antibiotika mot smerter og utmattelse? – Antibiotika.no

I denne artikkelen kan du lese om vår fokusgruppestudie som blant annet viser at pasientens smerte er en viktig faktor i vurderingen om det skrives ut antibiotika mot bihulebetennelse. Vi konkluderer med at det er behov for å kommunisere retningslinjene for bruk av antibiotika på nye og innovative måter, samt at råd om bruk av nok smertestillende som alternativ til antibiotika bør fremkomme tydeligere i de gjeldende retningslinjene.

Les artikkelen her: Full article: Decisions regarding antibiotic prescribing for acute sinusitis in Norwegian general practice. A qualitative focus group study (tandfonline.com)