Mycoplasma pneumoniae og antibiotika – Antibiotika.no

Folkehelseinstituttet og media melder om økende forekomst av bakterien mycoplasma pneumoniae. Det kommer gjerne M. pneumoniae-utbrudd med fem-seks års mellomrom. Tidligere topper var i 2011-12 og 2016-18.

M. pneumoniae gir i hovedsak øvre luftveisinfeksjon og hoste. Et lite mindretall (3 – 10 %) får pneumoni, og det er kun pasienter med pneumoni som har nytte av antibiotikabehandling. Vi så ved toppen i 2011-12 at omtrent alle som fikk påvist bakterien ved PCR-prøve også fikk antibiotika. Her ser det altså ut til at det har foregått en stor overbehandling. Kun ved klinisk pneumoni er antibiotika indisert.

Siden forrige M. pneumoniae-topp er det laget et eget kapittel om atypisk pneumoni i antibiotikaretningslinjen. Ved mykoplasma-pneumoni er doksysyklin anbefalt førstevalg til voksne, og erytromycin til barn.