Markering av Antibiotika-uken 2023 i sykehusene – Antibiotika.no

Den internasjonale uken for antibiotikabruk er 18.-24. november, og årets tema for markeringen i norske sykehus er «Antibiotikaresistens – hva betyr det for meg?». Vi ved NSAS har samlet aktuelle ressurser til markeringen på en egen nettside. 

På nettsiden finner dere blant annet en videopresentasjon om antibiotikaresistens, en quiz, og en presentasjon som f.eks kan brukes i internundervisning.
I løpet av uke 46/47 vil det også bli lagt ut lenke til Pestpoddens bonus-episode om antibiotikaresistens.

Ressursene finner dere her: Materiell til markering av Antibiotika-uken 2023

 

Har du spørsmål til materiellet, eller lyst til å dele materiell dere selv har utarbeidet?
Kontakt oss på epost antibiotika@helse-bergen.no

Sist oppdatert 16. november 2023