Seminar i regi av forskningsgruppen CAMRIA – Antibiotika.no

Den 7. og 8. november arrangerer en av forskningsgruppene i CAMRIA to åpne seminar i anledning av at statsviter Björn Rönnerstrand fra Universitetet i Gøtenborg, besøker Universitetet i Bergen.

Tirsdag 7. november kl 12:00-12:45 vil Rønnerstrand presentere data om antibiotikaresistens fra det svenske borgerpanelet. Det er mulig å følge seminaret på Zoom.
DIGSSCORE Seminar: Social science research on antimicrobial resistance in the Swedish Citizens Panel – CAMRIA (uib.no)

Onsdag 8. november kl 10:00-12:00 vil Rønnerstrand, sammen med UiB-forskerne Jens Kjeldsen (Professor ved Institutt for informasjons og medievitenskap). og Anne Lise Fimreite (Professor ved Institutt for politikk og forvaltning), presentere data og diskutere tillit i den svenske og norske konteksten:
Samfunnsvitenskapelig forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige – CAMRIA (uib.no)

 

CAMRIA er Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches), et tverrfaglig forskningssenter som samler Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Stavanger Universitetssjukehus gjennom et felles mål – å generere ny kunnskap som kan nyttes i arbeidet mot antimikrobiell resistens (AMR).

 

Publisert 3. november 23