Doksysyklin-profylakse også til barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep? – Antibiotika.no

Kirurger tar til orde for at doksysyklin-profylakse også bør brukes til barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep.

I et debattinnlegg i Tidsskriftet 6. november 2023 argumenterer forfatterne godt for at doksysyklin (i kombinasjon med metronidazol) bør brukes som profylakse ved gastrokirurgiske inngrep også til barn. Risiko for misfarging av tenner synes overdrevet, særlig når det brukes som enkeltdose.

I Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus er kapitlet om antibiotikaprofylakse ved kirurgi under oppdatering, og arbeidet med underkapitlet om profylakse ved gastrointestinal kirurgi påbegynnes nå. Redaksjonen for retningslinjen og ansvarlige for underkapitlet er oppmerksomme på problemstillingen, og den oppdaterte versjonen vil nok inneholde anbefalinger om doksysyklin-profylakse også til barn. Anbefalt dosering når middelet brukes som profylakse til barn anses imidlertid ikke avklart, og heller ikke om det skal være en nedre grense for alder.

 

Publisert 7. november 2023