Oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling av nedre luftveisinfeksjoner – Antibiotika.no

Endrede anbefalinger for antibiotikabehandling av Sykehuservervet pneumoni og Infeksiøs KOLS-forverring, og ny anbefaling for H influenzae-pneumoni. Kapitlet Nedre luftveisinfeksjoner i den nasjonale retningslinjen om antibiotikabruk i sykehus er revidert.

De oppdaterte retningslinjene ble publisert 8. november, og du finner de her: Antibiotika i sykehus – Luftveisinfeksjoner, nedre

For ukomplisert sykehuservervet pneumoni, anbefales nå samme regime som ved alvorlig samfunnservervet pneumoni: Benzylpenicillin iv 1,2g x 4 + gentamicin iv 6mg/kg x 1.
Cefotaksim er alternativ til pasienter som ikke bør behandles med gentamicin, og ved kompliserte tilfeller.

Standardbehandling ved infeksiøs KOLS-forverring er nå ampicillin iv 1g x 4.
Cefotaksim er alternativ ved nylige sykehusinnleggelser og/eller ved betydelig forverring av respirasjonssvikt (f.eks NIV behov).
Hos stabile pasienter kan oral behandling med amoksicillin vurderes fra start.
De anbefalte regimene vil gi god dekning mot S pneumoniae og H influenzae som er de mest aktuelle bakterielle agens.

Det er lagt til anbefaling for pneumoni forårsaket av H influenzae, der ampicillin iv 1g x 4 er standardbehandling.

Endringene i retningslinjen kommer blant annet som følge av tilbakemeldinger fra mange sykehus om at tidligere anbefalinger/formuleringer i retningslinjen var medvirkende til at unødvendig mange pasienter ble behandlet med cefotaksim istedenfor mindre resistensdrivende, men likeverdige alternativer.
Torgun Wæhre (OUS-Ullevål) er kapittelansvarlig for Nedre luftveisinfeksjoner, og fagnettverket for kapitlet slutter seg til de reviderte anbefalingene.

NSAS har i forbindelse med endringene oppdatert kortversjonen av antibiotikaretningslinjene. Den er tilgjengelig her: Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

 

Publisert 8. november 2023