Vil du bli vår nye kollega? – Antibiotika.no

Vil du være med på laget for bedre antibiotikabruk i norske sykehus?
Vi ved NSAS lyser ut et års legevikariat i 50% stilling, med mulighet for både forlengelse og større stillingsprosent.

Vi søker en lege med god kompetanse på infeksjonssykdommer, og som har stor interesse for antibiotikabruk.

Se stillingsannonsen her: Overlege, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus

NSAS er lokalisert i Seksjon for pasientsikkerhet, som er en av seks seksjoner i Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen HF. Seksjonen har om lag 25 medarbeidere med høy kompetanse og ulik faglig bakgrunn (bl.a leger, farmasøyter, jurister og sykepleiere), som jobber i tverrfaglige team og prosjekter.
Foruten NSAS, huser seksjonen Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest, Enhet for utenlandsbehandling i Helse Vest og et sterkt fagmiljø for legemidler og legemiddelsikkerhet.

Kunne du tenke deg å kombinere stillingen med smittevernarbeid? 
Vi ønsker oss også en ny kollega til en 50% fast stilling som smittevernlege, se stillingsannonsen her: Smittevernoverlege Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest

Søknadsfrist for begge stillingene er 21. november 2023

 


Seksjon for pasientsikkerhet har sine kontorlokaler i underetasjen i Jørgen Sandbergshus, i sykehusparken på Haukeland sykehus.

 

Publisert 8. november 2023