Antibiotikasmarte sykepleiere? – Antibiotika.no

Gratulerer til ASP rådgiver, Anne Britt Mølsæter, med publisert artikkel i Sykepleien, med forskningen «Antibiotikasmarte sykepleierstudenter? Sykepleierstudenters kunnskap og egenvurdert kompetanse om antibiotikabruk og – resistens».

Studien viser at sykepleierstudenter har mangelfull kunnskap om antibiotikaresistens og riktig antibiotikabruk, og de vurderer også selv at de har lite kunnskap og lav kompetanse om dette.

Resultatene kan indikere et behov for å styrke studentenes kompetanse, slik at de kan benytte sin profesjon bedre til å påvirke og forebygge antibiotikaresistens.

Antibiotikasmarte sykepleierstudenter? Sykepleierstudenters kunnskap og egenvurdert kompetanse om antibiotikabruk og -resistens (sykepleien.no)