Antibiotikastyring på pasientsikkerhetskonferansen – Antibiotika.no

På Pasientsikkerhetskonferansen 23. og 24. november 2023 bidrog NSAS og ASP, sammen med NOKLUS og forskergruppen, Implement it, til to sesjoner.

De to antibiotikasentrene hadde sammen med NOKLUS en sesjon der fokuset var hvordan tverrfaglig kvalitetsarbeid kan bidra til riktigere antibiotikabruk. Kartlegging av antibiotikabruken i tverrfaglig team, sykepleiernes rolle og korrekt bruk av laboratorieprøver var blant temaene som ble løftet frem.

Forskergruppen, Implement it, med medlemmer fra NSAS, arrangerte workshopen, «Hvordan lykkes med implementering av pasientsikkerhetstiltak». Antibiotikastyring var et av tre innsatsområder det ble jobbet med i workshopen.

Til venstre Anine B Langeland, NSAS, i midten forskergruppen Implement it med Hilde V Wæhle, Jonas Torp Ohlsen, Stig Harthug, Eirik Søfteland og Per Espen Akselsen, til høyre Sigurd Høye, ASP.

 

Publisert 27.11.23