Nytt verktøy for avskilting av penicillinallergi – Antibiotika.no

9 av 10 pasienter med merkelappen «penicillinallergi» tåler penicillin når de blir testet. En ny studie har validert et norsk verktøy for avskilting av penicillinallergi. 

Doktorgradsstipendiat Marie Bjørbak Alnæs og kollegaer har gjennomført en studie der de utviklet og testet et risikobasert verktøy. Totalt 149 pasienter innlagt på Haukeland Universitetssykehus i 2021/22 med merkelappen «penicillinallergi» deltok og hos nær 90% av pasientene kunne merkelappen fjernes ved bruk av verktøyet. Halvparten av alle pasientene kunne avskiltes etter testing med penicillintabletter alene. Totalt fire pasienter utviklet milde reaksjoner ved eksponering for penicillin, en av disse ble provosert med tabletter og de øvrige tre var høyrisiko pasienter. Studien viste også at verktøyet var brukervennlig.

Forskningsprosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest (RAAO), Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Medisinsk avdeling, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi og Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.
På bildet fra venstre: Stein Håkon Låstad Lygre, Torgeir Storaas, Marie Alnæs, Oddvar Oppegaard og Tormod Bjånes.

 

Les omtale av studien her: Enklare og raskare utgreiing av angitt penicillinallergi – Helse Bergen HF

Les hele studien her: A new pathway for penicillin delabeling in Norway – World Allergy Organization Journal

 

Publisert 4.12.23