Webinar om aminoglykosider av Antibiotikateamet ved OUS 18.12 – Antibiotika.no

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus tilbyr i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, et webinar om bruk av aminoglykosider, med fokus på dosering og monitorering av gentamicin. Webinaret arrangeres 18. desember kl 12.00 – 12.30, og er åpent for interesserte fra andre sykehus enn OUS. 

Gentamicin er et antibiotikum som har raskt bakteriedrap, og som har en sentral plass i retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. I mars 2023 ble en ny nasjonal prosedyre om aminoglykosider ferdigstilt. Mange har tatt i bruk prosedyren, men Antibiotikateamet ved OUS ser behov for lettfattelig informasjon og gjentakelser for bred implementering.

Målgrupper for webinaret er leger i sykehus som ikke har utstrakt erfaring med gentamicin, samt farmasøyter, sykepleiere og annet helsepersonell som er involvert i oppfølgingen av gentamicinbruk.
Lege Tonje Hildebrandt (LIS-3 i infeksjon) og klinisk farmasøyt Lisa Therese Mørch-Reiersen vil presentere.

Lenke for å delta på webinaret: Klikk her for å bli med i møtet

Det vil bli gjort et nytt opptak av presentasjonen som ble holdt. Opptaket vil bli publisert her i slutten av januar.

 

Sist oppdatert 3. januar 2024