Behandling av mykoplasmapneumoni og kikhoste hos barn ved redusert tilgang til erytromycin – Antibiotika.no

Denne vintersesongen er det ventet en økning i forekomst av mykoplasma-pneumoni og kikhoste. For barn som trenger behandling og som ikke kan svelge tabletter er erytromycin mikstur førstevalg. Det er meldt om mangel på erytromycin mikstur og tabletter, og noen apotek kan gå tomme for erytromycin i tiden fremover. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Antibiotikasenteret for primærmedisin vil derfor gi noen behandlingsråd. Rådene bygger på nasjonale retningslinjer og veiledere.

Mykoplasma-pneumoni:

Mycoplasma pneumoniae kan både gi pneumoni og mildere luftveisinfeksjon. Det er oftest ikke behov for antibiotikabehandling. Antibiotika bør tilbys kun til pasienter med pneumoni.

PCR skiller ikke mellom pneumoni og mildere luftveisinfeksjoner forårsaket av M. pneumoniae. PCR er derfor relevant kun hvis tilstanden vurderes som pneumoni.

Behandlingsalternativ ved mangel på erytromycin mikstur:

 • Azitromycin mikstur

Tablettbehandling kan også være aktuelt til yngre barn. Alternativer ved mangel på erytromycin tabletter:

 1. Klaritromycin
 2. Doksysyklin (fra 8 års alder, se eventuelt Doksysyklin | KOBLE)
 3. Azitromycin

Kikhoste:

Pasienter med påvist kikhoste og symptomvarighet mindre enn tre uker bør tilbys antibiotikabehandling.

Profylaktisk antibiotikabehandling ved eksponering for kikhostebakterien gis til:

 • Uvaksinerte eller delvis vaksinerte barn under to år.
 • Husstandsmedlemmer til uvaksinerte eller delvis vaksinerte barn under to år.
 • Pasienter med nedsatt immunforsvar eller alvorlig lungesykdom.

Alternativer ved mangel på erytromycin mikstur:

 1. Azitromycin mikstur
 2. Trimetoprim + sulfametoksasol mikstur (fra 6 ukers alder)

Tablettbehandling kan også være aktuelt til yngre barn. Alternativer ved mangel på erytromycin tabletter:

 1. Klaritromycin
 2. Azitromycin