Doktorgrad om antibiotikastyring – Antibiotika.no

14. desember 2023 forsvarte Ingrid Christensen sin avhandling om antibiotikabruk og bruk av procalsitonin som verktøy for å optimalisere antibiotikabruk i sykehus.

I de kvalitative studiene som inngår i avhandlingen ble det funnet at tidspress og klinisk usikkerhet var barrièrer for rasjonell forskrivning av antibiotika og legene ønsket bedre veiledning i  å bruke og tolke procalsitonin. I avhandlingens kohort-studie ble det funnet at lave procalsitonin-verdier var assosiert med lavere antibiotikabruk og procalsitonin-verdier under 0.25 µg/L kunne ekskludere bakteriell koinfeksjon hos influensapasienter. Christensen konkluderer med at barrièrene for rasjonell antibiotikabruk må adresseres og at procalsitonin kan implementeres som et verktøy for å redusere overforbruk av antibiotika til influensapasienter.

Doktorgraden ble avlagt ved universitetet i Oslo og hovedveileder var Jon Birger Haug ved Sykehuset Østfold HF.

Les mer om disputasen og avhandlingen her: Public Defence: Ingrid Christensen – Institute of Clinical Medicine (uio.no)

Publisert 15.12.23