Ny artikkel: gentamicin-dosering og nyresvikt – Antibiotika.no

Pasienter som fikk gentamicin en gang i døgnet utviklet  nyresvikt i betydelig lavere grad enn pasienter som fikk gentamicin flere ganger i døgnet.  

En amerikansk forskergruppe har studert endokardittpasienter behandlet med gentamicin med forskjellige doseringsregimer. Amerikanske retningslinjer anbefaler at gentamicin doseres en gang i døgnet for endokardittpasienter med streptokokkinfeksjoner, mens for øvrige endokardittpasienter anbefales dosering – to eller tre ganger i døgnet. Forskergruppen  sammenlignet de to gruppene, og fant at insidensen av nyresvikt var signifikant høyere i gruppen som fikk flerdose-regime enn i gruppen som fikk endose-regime (53% vs. 13%, p<0.001). Gruppen som fikk flerdose-regime hadde også lenger liggetid og større behov for justering av gentamicin-dosen.

Studien har sine svakheter, blant annet ved at den er retrospektiv og de to gruppene er ulike, men gir likevel støtte til den norske behandlingstradisjonen med å dosere gentamicin en gang i døgnet.

 

Les studien her: Evaluating the incidence of acute kidney injury and gentamicin synergy dosing for endocarditis | JAC-Antimicrobal Resistance

 

Publisert 09.01.23