Febril nøytropeni – oppdaterte anbefalinger – Antibiotika.no

Oppdatert versjon av kapitlet Febril nøytropeni ble publisert 8. januar på Helsedirektoratets nettside. Tobramycin anbefales ved mulig Pseudomonasinfeksjon.

Det er lagt til behandlingsalternativ: Alternativ med tobramycin ved mulig Pseudomonas under både høy og lav risiko for alvorlig forløp. Anbefalt regime ved mulig Pseudomonas er benzylpenicillin + tobramycin istedenfor penicillin + gentamicin. Begrunnelsen er at tobramycin er mer aktivt mot Pseudomonas.

En annen endring i kapitlet er at anbefalt daglig dose gentamicin er harmonisert til 6mg/kg som er den vanligste doseringen ved andre diagnoser i retningslinjen.

Overlege Stina Jordal ved Haukeland Universitetssjukehus har ledet arbeidet med oppdateringen.

 

Publisert 12. januar 2024