Opptak av webinar om aminoglykosider i regi av Antibiotikateamet ved OUS – Antibiotika.no

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus HF har, i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, laget en videopresentasjon om dosering og monitorering av aminoglykosider, med fokus på gentamicin. Opptaket til videopresentasjonen ble gjort 16. januar, og er ikke helt identisk med direktesendt webinar 18. desember 2023.

Antibiotikateamet ved OUS håper at dette kan være et viktig bidrag til å få en bred implementering av nasjonal prosedyre om aminoglykosider.

Tonje Hildebrandt (LIS-3 i infeksjon, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus) og Lisa Therese Mørch-Reiersen (klinisk farmasøyt, Sykehusapoteket Oslo) presenterer.
Videopresentasjonen varer i ca 24 minutter.

Målgruppe er leger i sykehus som ikke har utstrakt erfaring med gentamicin og/eller den nasjonale prosedyren, samt farmasøyter, sykepleiere og annet helsepersonell som er involvert i oppfølgingen av gentamicinbruk.

Se presentasjonen nedenfor:

 

Publisert 23. januar 2024