Oppdragsdokument 2024 – Antibiotika.no

Oppdragsdokumentene fra Helse- Og Omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene inneholder også i år forventninger til antibiotikabruk og -styring

Målet er i år, som i fjor, at «Forbruket av breispektra antibiotika skal haldast på same nivå, eller lågare, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggjedøgn)».  Dette målet skal nås ved å «vidareføre antibiotikastyringsprogram med leiingsforankring, overvaking og rapportering om antibiotikabruk og -resistens, samt antibiotika-team».

Oppdragsdokumentene publiseres årlig og fremsetter kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene om hvilke oppgaver som skal utføres i det kommende året.

 

Les mer her:  Oppdragsdokument – regjeringen.no

 

Publisert 24.01.24