UNN tester ut intravenøs hjemmebehandling med antibiotika – Antibiotika.no

Pasienter ved Universitets-sykehuset Nord-Norge som trenger langvarig intravenøs antibiotikabehandling, men som er relativt friske, får nå prøve en bærbar infusjonspumpe som gir antibiotika flere ganger i døgnet.

Dette systemet omtales ofte som OPAT – Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy – og gir pasientene langt større frihet og fleksibilitet enn å være innlagt i sykehuset. Sykehuset kan dessuten spare ressurser. Sørlandet sykehus var tidlig ute med å tilby slik behandling, og har publisert sine erfaringer i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. Nordlandssykehuset, Kristiansund Sjukehus, Sjukehuset Telemark og flere andre har også tatt opp eller prøvd ut prinsippet.

 

Les mer om UNN sitt OPAT-prosjekt her: UNN ønsker å tilby pasienter intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet – Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Publisert 31.01.24