Nettkurs om antibiotika og antibiotikastyring – Antibiotika.no

Nord Universitet tilbyr i 2024 kurs om antibiotika og antibiotikastyring. Studiet er et rent nettstudium, og søknadsfrist er 1. mars. 

Kravet for opptak er bachelor i helsefag, og studiet teller 2,5 studiepoeng på masternivå. Studiet passer for alle som jobber med pasienter som bruker antibiotika, særlig sykepleiere og vernepleiere. Kurset starter opp første uken i april, og avsluttes med en digital hjemmeeksamen.

Kurset omhandler antibiotikastyring, antimikrobielle midler og resistens. Det vil fokuseres på legemidlenes farmakologi, og hvordan dette kan anvendes i klinisk praksis. Legemiddelhåndtering av antimikrobielle midler vil også bli gjennomgått.

Les mer om kurset på nettsidene til Nord Universitet:
Jobber du med pasienter som bruker antibiotika? Da er dette korte nettstudiet perfekt for deg.

Emnebeskrivelse og lenke til søknad om opptak:
Antibiotikastyring HEL5010

 

Publisert 20. februar 2024