Kapitlet om penicillinallergi er oppdatert – Antibiotika.no

Kapitlet om penicillinallergi i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er oppdatert. 

I kapitlet tydeliggjøres det at sikker straksallergisk reaksjon, eller alvorlige hudreaksjoner (DRESS/SCAR), er kontraindikasjon mot behandling med penicilliner.
Cefalosporiner er kontraindisert ved tilsvarende reaksjoner utløst av penicilliner eller cefalosporiner.
Karbapenemer kan brukes ved penicillin- eller cefalosporin-straksallergi.

Ved andre former for reaksjoner, anbefales en strukturert gjennomgang av sykehistorie for å vurdere hvorvidt allergi kan avkreftes, om det bør gjøres provokasjonstest eller om det bør henvises til allergolog.

Overlege Bjørn Waagsbø ved St. Olavs hospital har ledet arbeidet med oppdatering av kapittelet, og redaksjonen har fått verdifull hjelp av overlege Marie B. Alnæs ved RAAO-Helse Vest.

En tverrfaglig gruppe i Helse Vest, med Marie B. Alnæs i spissen, har utformet en prosedyre for risikobasert utredning av pasienter med merkelappen «penicllinallergi», og provokasjon av pasienter med lav risiko. Prosedyren kan leses her: Utredning av angitt penicillinallergi / Cave penicillin

 

Publisert 1. mars 2024