Kronikk om gentamicin – Antibiotika.no

Kombinasjonsregimer med aminoglykosider er trygge, gir god dekning mot relevante mikrober og er mindre resistensdrivende enn alternativene.

«Kombinasjonen av et smalspektret betalaktamantibiotikum og aminoglykosid bør fortsatt være førstevalg i norske retningslinjer som empirisk antibiotikabehandling av de fleste alvorlige infeksjoner» er budskapet i en fersk kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening. Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) står bak kronikken.

Kronikken kan leses her: Gentamicin bør fortsatt inngå i empirisk sepsisregime hos voksne

 

Publisert 4. mars 2024