Evalueringsrapport: Handlingsplan for et bedre smittevern – Antibiotika.no

Helsedirektoratet publiserte 5. mars 2024 en evalueringsrapport av status for handlingsplanen for et bedre smittevern.

Handlingsplanen for et bedre smittevern 2019-2023 har to hovedmål:
1. Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge, som ble veldig relevant i forbindelse med COVID-19-pandemien
2. Å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske helseinstitusjoner sammenlignet med 2017

Mesteparten av sykdomsbyrden knyttet til antibiotikaresistens globalt er helsetjenesteassosiert. Effektivt og godt smitteforebyggende arbeid sammen med riktig antibiotikabruk, kan motvirke at multiresistente organismer får fotfeste i Norge.

Et av rapportens hovedfunn var at mange tiltak stoppet opp på grunn av pandemien og/eller manglende menneskelige- og andre ressurser. Videre, bekreftet overvåkingen under pandemien viktigheten av å få på plass et bedre mikrobiologisk overvåkingssystem nasjonalt. Dette vil ikke bare kunne forebygge spredning av potensielt resistente mikrober og utbrudd, men kan også føre til mer målrettet antibiotikabehandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner.  Det gjenstår noen juridiske avklaringer knyttet til personvern før overvåkingssystemet kan komme på plass.

Hele evalueringsrapporten kan du lese på Helsedirektoratets nettsider: Evaluering av handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023

 

Publisert 13. mars 2024