Hurtigdiagnostikk hos pneumonipasienter kan gi tidligere målrettet antibiotikabehandling – Antibiotika.no

En forskergruppe utgående fra Haukeland har undersøkt om bruk av hurtig-PCR med et panel av luftveisagens kan gi raskere målrettet antibiotikabehandling hos pneumonipasienter innlagt i akuttmottak.

Totalt 374 pasienter deltok i studien og halvparten ble undersøkt med hurtig-PCR, mens den andre halvparten ble undersøkt med standard mikrobiologiske metoder. For gruppen diagnostisert med hurtig-PCR forelå resultatet av nedre luftveisprøver mediant fire timer etter innleggelse, mens median tid til svar var 68 timer for den andre gruppen. Videre fikk 35% av pasientene i hurtig-PCR-gruppen målrettet antibiotikabehandling innen 48 timer, sammenlignet med 13% i gruppen utredet med standard diagnostikk. Forfatterne konkluderer med at hurtigtesten potensielt kan føre til mer effektiv bruk av antibiotika.

Les omtale av studien her: Hurtigtesting av pasienter i akuttmottaket kan gi bedre behandling av lungebetennelse (dagensmedisin.no)

Les studien her: Diagnostic Stewardship in Community-Acquired Pneumonia With Syndromic Molecular Testing: A Randomized Clinical Trial |JAMA Network Open

 

Publisert 14.03.24