Behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier – Antibiotika.no

Oslo Universitetssykehus har utarbeidet retningslinjer for behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier. Retningslinjene er tilgjengelig på metodebok.no. 

I retningslinjene omtales blant annet vurdering av resistensrisiko, empirisk behandling ved multiresistens, og dosering av antibiotika ved multiresistente bakterielle infeksjoner.
Lenke til retningslinjene på metodebok.no: Infeksjoner med multiresistente bakterier

Retningslinjene er utarbeidet av Kristian Tonby, Vidar Ormaasen, Birgitte Stiksrud, Jørgen V. Bjørnholt, Hilde Sporsem og Else Quist-Paulsen.

 


13. mars kom en ny episode av Pestpodden med tittelen «Ukraina og multiresistens»
I denne episoden forteller Kristian Tonby om sitt møte med evakuerte krigsskadde pasienter fra Ukraina, og om hvordan vi kan håndtere multiresistente mikrober.

 

Publisert 21. mars 2024