Sverige vurderer nasjonalt lager av eldre antibiotika – Antibiotika.no

Folkhälsomyndigheten i Sverige har gjennomført en pilotstudie, og foreslår etablering av et nasjonalt bufferlager av eldre antibiotika. Målet er å unngå mangelsituasjoner ved at leverandørene får økonomisk kompensasjon for å ha produktene på markedet i Sverige.

Legemidlene som foreslås lagret er førstevalgene som benyttes ved behandling av vanlige infeksjoner i primærhelsetjenesten, samt legemidler mot tuberkulose. En rekke antibiotika-miksturer til behandling av infeksjoner hos barn er med på listen over legemidler som anbefales å inngå i det nasjonale bufferlageret.

Rapporten fra Folkhälsomyndigheten beskriver også økonomiske konsekvenser av den foreslåtte modellen, og kan leses her:
En förstudie om en ny ersättningsmodell för att tillhandahålla ett buffertlager av vissa antibiotikaprodukter

 

Publisert 21. mars 2024