Asymptomatisk bakteriuri gir svært sjelden opphav til bakteriemi – selv ved akutt forvirring – Antibiotika.no

En amerikansk multisenterstudie fant at risikoen for å utvikle bakteriemi ved bakterievekst i urin uten symptomer eller systemiske infeksjonstegn var mindre enn 1 % hos pasienter med akutt forvirring.

Nær 12 000 pasienter med asymptomatisk bakteriuri ble fulgt opp. Bare 1,4 % av pasientene utviklet bakteriemi med urinveisbakterier.  Av over 2000 pasienter med asymptomatisk bakteriuri og endret mental status uten systemiske infeksjonstegn, utviklet 0,7 % bakteriemi

Les studien her: Bacteremia From a Presumed Urinary Source in Hospitalized Adults With Asymptomatic Bacteriuria | JAMA Network

 

Publisert 22.03.24