Høy grad av bekymring for antibiotikaresistens i den norske befolkningen – Antibiotika.no

Undersøkelser i det Norske medborgerpanel viser at 80% av deltakerne er bekymret for antibiotikaresistens.

Undersøkelsene ble utført i tre runder i 2022/2023. De viser også at bekymringen samvarierer med bekymring for terrorangrep og klimaendringer. Deltakerne viser og oppgir at de har god kunnskap om antibiotika og antibiotikaforbruk. Blant annet vet ni av ti hva antibiotika virker mot.

Undersøkelsene er et ledd i forskningsprosjektet, CAMRIA Media og Antibiotikaresistens ,utgående fra Universitetet i Bergen og Helse Bergen.

Les mer om det norske medborgerpanelet her: Norsk medborgerpanel | Universitetet i Bergen

Les mer her om undersøkelsen her: Medborgernotat om AMR Feb -24 (uib.no)

 

Publisert 04.04.24