Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika – behov for nasjonal samhandling – Antibiotika.no

Hilde Fjeld og Marta Vukovic, begge farmasøyter ved Oslo universitetssykehus, setter søkelys på hjemmebehandling med intravenøs antibiotika i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Artikkelforfatterne løfter frem utfordringer som holdbarhet av aktuelle legemidler og fremhever viktigheten av nasjonal samhandling og standardisering av praksis.

Les artikkelen her:  Hvordan bør intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet organiseres? (tidsskriftet.no)