Ny, nasjonal håndbok om forebygging av postoperative infeksjoner – Antibiotika.no

Folkehelseinstituttet har sammen med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge utarbeidet en håndbok med faglige råd som skal bidra til god praksis gjennom hele det kirurgiske forløpet. 

Håndboken gir også et rammeverk for implementering av rådene. Dette er et viktig bidrag i arbeidet mot antibiotikaresistens, da en reduksjon av infeksjoner i operasjonsområdet vil  kunne bidra til redusert antibiotikabruk.

Les mer her: Håndbok om forebygging av infeksjoner i operasjonsområdet – FHI

 

Publisert 17.04.24