Hiprex-mangelen i Norge i 2019 førte til økt forskrivning av urinveisantibiotika – Antibiotika.no

Hiprex er et urinveisantiseptikum til forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og er mye brukt her i landet. Medikamentet bidrar ikke til utvikling av antibiotikaresistens som vi ser ved bruk av urinveisantibiotika, men det har til nå vært begrenset kunnskap om hvorvidt medikamentet faktisk har en effekt. I 2019 var det leverandørmangel på hiprex i perioden januar-april. Dette gav forskerne ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) og Folkehelseinstituttet (FHI) en unik mulighet til å undersøke hvordan forskrivningen av urinveisantibiotika til faste hiprex-brukere ble påvirket når medikamentet ikke var tilgjengelig fra apotek.

Vi undersøkte forskrivninger av urinveisantibiotika før, under og etter mangelen hos 18345 regelmessige hiprex-brukere ved hjelp av en avbrutt tidsserieanalyse. Vi fant at det var en signifikant økning av forskrivninger av urinveisantibiotika under hiprex-mangelen etterfulgt av en signifikant reduksjon av forskrivningen når hiprex igjen var tilgjengelig på markedet.

Resultatene våre reflekterer en mulig forebyggende effekt av hiprex på tilbakevendende urinveisinfeksjoner.