Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier – Antibiotika.no

FHIs årsrapport for 2023 viser en markant økning i antall personer smittet med resistente bakterier i Norge.

Det er spesielt økningen av karbapenemase-produserende bakterier (CPO) som bekymrer FHI. I 2023 ble 251 personer meldt smittet, mot 180 personer i 2022, og 68 personer i 2021. CPO er bakterier som kan gi alvorlige infeksjoner, hvor vi har begrensede (noen ganger ingen) effektive antibiotika tilgjengelig.

Økningen skyldes trolig en kombinasjon av utenlandsreiser og migrasjon til Norge fra land med høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier, spesielt nevnes medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til norske sykehus.

Gode smitteverntiltak er viktig for å hindre spredning av resistente bakterier i helseinstitusjoner.

Les rapporten her: Markant økning av antibiotikaresistente bakterier – FHI

 

Publisert 24. april 2024