Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned – Antibiotika.no

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for 2023 ble publisert i dag. I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika ned, eller holdt seg stabil fra 2022 til 2023. Dette har ikke skjedd siden 2019.

– Å redusere unødvendig bruk av antibiotika er et av de viktigste tiltakene for å begrense utvikling av antibiotikaresistens, så dette er en viktig og gledelig utvikling, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Les hele nyhetssaken fra Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned

 

Publisert 3. mai 2024