Endelig er antibiotikarapporter tilgjengelig for alle leger – Antibiotika.no