Ny europeisk rapport om antibiotikabruk og smittevern – Antibiotika.no

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har nylig publisert en rapport om forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i europeiske sykehus i perioden 2022-2023.

Punktprevalensen for sykehuservervede infeksjoner er på 7 %. Luftveis- og urinveisinfeksjoner er vanligst, og står for halvparten av alle infeksjoner.

De finner at forekomsten av infeksjoner med antibiotikaresistente mikrober var høyere i land med

  • høyt antibiotikaforbruk
  • mindre tilgang på dedikert smittevernpersonell
  • lavere forbruk av hånddesinfeksjonsmidler
  • lavere isolasjonskapasitet, målt i andel enerom

Norge kommer godt ut med lavt totalforbruk av antibiotika, lavt forbruk av bredspektrede antibiotika, og lav forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner på 4,5 %.

Les rapporten her: Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals 2022-2023 (europa.eu)