Nasjonalt kurs i antibiotikastyring – Antibiotika.no

Den 22. til 23. mai deltok nær 80 sykepleiere, farmasøyter og leger fra alle landets foretak på kurs i antibiotikastyring i Bergen.

Kurset  fokuserte på på faglig oppdatering, blant annet prinsipper for bruk av vankomycin og antibiotikaprofylakse, samtidig som metoder for kvalitetsforbedring ble belyst gjennom forelesninger og gruppearbeid.

Se programmet her: Program Antibiotikastyring – et steg videre 22.-23.5.24