Ny oversikt fra WHO over prioriterte bakterier – Antibiotika.no

Verdens helseorganisasjon har oppdatert rapporten fra 2017, «The WHO bacterial priority pathogens list».

Rapporten rangerer bakterier basert på kriterier som evne til å gi sykdom og død, spredning og behandlingsmuligheter, og skal tydeliggjøre hvor det er behov for forskning og utvikling, samt bidra til målrettede strategier mot antibiotikaresistens.

Bakteriene er inndelt i medium, høy og kritisk gruppe, og i årets oversikt inngår karbapenemresistente Klebsiella penumonia, cephalosporinresistente E coli og karbapenemresistente Acinetobacter baumanni i kritisk gruppe.

Les rapporten: WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance

 

Publisert 30.05.24.