Artikkelserie i The Lancet om tiltak mot resistens og tilgang til effektive antibiotika – Antibiotika.no

Som et innspill til FNs høynivå-møte om resistens i september, har The Lancet publisert en artikkelserie der eksperter beskriver problemene med resistens og manglende tilgang til effektive antibiotika, samt aktuelle mål og tiltak. 

Et hovedbudskap er at tiltakene vi har i dag, som forebygging av infeksjoner gjennom tilgang til rent vann, vaksinasjon og godt smittevern, kan gjøre en betydelig forskjell, sammen med bedret tilgang på antibiotika, spesielt i lavinntektsland. Det krever imidlertid  at det globale samfunn setter seg ambisiøse, men realistiske mål og sørger for reell implementering av tiltak, konkluderer forfatterne.

Les om artikkelserien her: The Lancet Series on Antimicrobial Resistance: The need for sustainable access to effective antibiotics

 

Publisert 31.05.24