Fortsatt nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus – Antibiotika.no

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 3 % lavere i 1. tertial 2024 enn i samme periode i 2023, målt i DDD/100 liggedøgn. 

Syv helseforetak hadde et lavere forbruk av bredspektrede antibiotika i 1. tertial 2024 enn de hadde i 2019. Dette er Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Bergen HF, Sykehuset Vestfold HF, Vestre Viken HF og Akershus Universitetssykehus HF.

Se grafer for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus her: Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 1. tertial 2024

I oppdragsdokumentene for 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHFene, er det angitt at Forbruket av bredspektrede antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn). Samlet brukte norske sykehus ca 3,3 % mer bredspektrede antibiotika i 1. tertial 2024 enn i 2019.

Forbruket av penicilliner med enzymhemmer var ca 40 % høyere i 1. tertial 2024 enn i 2019, mens forbruket av kinoloner er redusert med ca 19 % i samme tidsperiode.

 

Publisert 27. juni 2024