Implementering av tiltak i sykehus – Antibiotika.no

I en fersk studie har forskere identifisert hva som skal til for å lykkes med innføringen av «Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand», antibiotikastyring og legemiddelsamstemming.

 

En internasjonal forskergruppe, Implement it! har analysert vel 150 studier og fant følgende aktiviteter og -faktorer  som hyppigst rapportert ved innføring av tiltakspakkene for de tre innsatsområdene: tverrfaglig teamarbeid, opplæring- og undervisning, bruk av forbedringsmetodikk, systematisk planlegging og audit/feedback.

Disse funnene støtter opp om tilnærmingen og innholdet i antibiotikastyringsprogrammene i norske sykehus.

 

Les artikkelen her: Rapid response systems, antibiotic stewardship and medication reconciliation: a scoping review on implementation factors, activities and outcomes | BMJ Quality & Safety

 

Publisert 11.07.24