Academic detailing – Antibiotika.no

Academic detailing (kollegabasert terapiveiledning) er tradisjonelt en undervisningsform som er mye brukt av legemiddelindustrien. Som verktøy i antibiotikastyring utføres den av en kollega. Dette er gjerne en lege eller farmasøyt med spesialopplæring. Academic detailing kan skje ved en-til-en-kommunikasjon eller gruppevis. Man besøker aktuell kollega eller enhet for gjennomgang og diskusjon rundt et valgt område innen antibiotikabruk. Grunnlag for diskusjonen kan f.eks være forskrivningsdata fra en audit, uttrekk fra elektronisk kurve eller individuelle pasientcase som egner seg for gjennomgang.

Målet er å forbedre antibiotikabruk gjennom å forsterke god- eller endre uheldig forskrivningspraksis.

Ved gjennomføring:

  • gi en oppdatering på aktuelle behandlingsretningslinjer på området
  • skap et engasjement og diskusjon rundt legens- eller enhetens praksis
  • diskuter forskrivningen opp mot standarden/retningslinjene.

Gjennom academic detailing kan man:

  • Vurdere- og øke klinisk kunnskap på området
  • Sikre inkludering av toneangivende klinikere og ledere
  • Sørge for at deltagerne er aktive i undervisningssituasjonen
  • Utheve og repetere essensielle budskap
  • Fremheve og forsterke ønsket klinisk praksis

For mer informasjon, se:

 

Sist oppdatert 29. juni 2017