ALIC4E (Antivirals for influenza Like illness? An rCt og Clinical Cost effectiveness in primary CarE) – Antibiotika.no

ALIC4E (Antivirals for influenza Like illness? An rCt og Clinical Cost effectiveness in primary CarE)

Kan tillegg av antivirale legemidler til anbefalt allemennmedisinsk behandlin for influsensalignede sykdom, birdra til å redusere tiden det tar å returnere til daglige gjøremål?

Om prosjektet:

Et EU finansiert klinisk medikamentutprøvningsstudie som er en del av det større forskningsprosjektet PREPARE (Platform foR European Preparedness Against (Re-)emerging Epidemics).

PREPARE har i oppgave å levere harmoniserte, stor-skala kliniske studier innenfor infeksjonsmedisin, for å forberede oss klinisk og samfunnsmessig på fremtidige epidemier/pandemier.

Antivirale legemidler for influensalignende sykdom?

ALIC4E vil rekruttere pasienter med symptomer på influensa og influensalignende sykdom i allmennpraksis, og har som hovedmål å se om det å legge til antiviral behandling til den anbefalte allmennmedisinske behandlingen vi har i dag reduserer tiden det tar å returnere til sine vanlige daglige gjøremål.

Det deltar 19 europeiske land i studien, og målsettingen er å få rekruttert totalt 4500 pasienter. I Norge skal vi rekruttere 225 pasienter over tre påfølgende vintrer med oppstart høsten 2015.

Dette er en randomisert kontrollert klinisk medikamentutprøvningsstudie hvor pasientene vil bli randomisert til en av to behandlingsgrupper, der den ene gruppen vil motta anbefalt allmennmedisinsk behandling for influensalignende sykdom, og den andre gruppen vil i tillegg til denne behandlingen motta oseltamivir.

Nye antivirale legemidler egnet for en pragmatisk vurdering vil kunne bli lagt til underveis i studien.