Hvordan forebygge infeksjoner? – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens er et økende problem både nasjonalt og globalt. At bakteriene er resistente  betyr at de  er motstandsdyktige mot antibiotika. En infeksjon med en antibiotikaresistent bakterie kan være vanskeligere å behandle, vare lengre og gi økt dødelighet. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har anslått at om lag 25 000 dødsfall i Europa skyldes resistente bakterier og tilsvarende tall er dokumentert for USA.

En av de største årsaken til utviklingen av resistens er et økt forbruk av antibiotika. I Norge forskrives 90 prosent av all antibiotika utenfor sykehus, og av dette forskrives 60 prosent til luftveisinfeksjoner. Når vi vet at de fleste luftveisinfeksjoner skyldes virus og derfor ikke skal behandles med antibiotika, skjønner vi at dette er alt for mye. De fleste bakterielle luftveisinfeksjoner går også over av seg selv uten antibiotikabehandling

Hva kan vi så gjøre for å begrense den unødige bruken? Noe av de viktigste du kan gjøre er å unngå å bli syk. Har du først blitt syk, er det viktig å pleie deg selv og unngå å smitte andre.

Her er seks gode råd for å forebygge sykdom og en eventuell antibiotikabehandling:

  1. God håndhygiene

God håndvask er et effektivt middel i kampen mot smitte, da bakterier og virus spres gjennom dårlig håndhygiene. Bruk lunkent vann og nok såpe. Vask hendene etter toalettbesøk, før du lager mat, mellom håndtering av ulike råvarer og før du spiser. Bruk hånddesinfeksjonsgel, skum eller våtservietter ved mangel på vann og såpe eller ved behov for ekstra rengjøring av hendene.

  1. Unngå å hoste og nyse på andre

Host og nys i albuekroken.

  1. God mathygiene

Bruk rene redskaper og bytt mellom ulike råvarer og mellom råvarer og ferdiglaget mat. Vask kniver og skjærebtrett ofte og hold kjøkkenbenken ren. Husk også å bytt kjøkkenkluten ofte og vask den i maskin på minst 60 grader.

  1. Ta anbefalte vaksiner

Gjennom vaksinering forebygges infeksjoner som skyldes bakterier og virus.

  1. Sunt kosthold

Ved å spise sunt er det lettere å unngå sykdom da kroppen får i seg de vitaminene og mineralene den trenger for å bekjempe eventuelle virus og bakterier.

  1. Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet styrker immunsystemet.

Har du blitt syk og er i tvil om du trenger antibiotika?

De fleste infeksjoner går over av seg selv. Lytt til kroppen og sørg for hvile, sunn kost og rikelig med væske slik at kroppen lettere klarer å bekjempe infeksjonen. Ta kontakt med legen dersom du er i tvil om du har en infeksjon som krever behandling med antibiotika. Hvis legen mener du har en bakteriell infeksjon som krever antibiotikabehandling er det viktig at du følger legens anvisninger nøye og leverer antibiotika du eventuelt ikke bruker tilbake til apoteket.

 

Antibiotika – bare når du trenger det!

Kilder

ECDC. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/downloadable-tables-antimicrobial-consumption-annual-epidemiological-report-2016. Lest:11.10.2018

e-Bug. http://www.e-bug.eu/

Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/. Lest: 11.10.2018

Helsenorge.no (2016). Antibiotika og resistens. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/legemidler/antibiotika-og-resistens/forebygge-antibiotikaresistens. Lest: 10.10.2018

Helsenorge.no (2014). Trening og fysisk aktivitet. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/effekter-pa-kropp-og-sinn-ved-aktivitet. 11.10.2018

Matportalen (2018). Matsmitte og hygiene. Tilgjengelig fra: http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/. Lest: 10.10.2018

NRK.no U(2016). Slik kan du holde deg frisk. Tilgengelig fra: https://www.nrk.no/livsstil/slik-kan-du-holde-deg-frisk-1.12783330. Lest: 10.10.2018