Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Toolkit for Start smart then focus

The UK Health Security Agency har oppdatert veilederen for revurdering av antibiotikabehandling i sykehus.  Veilederen består av tre deler: En […]

Webinar om skarlagensfeber

Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 – 12.30 arrangerer ASP og NSAS nytt webinar. Fjorårets vintersesong var preget av økt forekomst […]

Årets NORM-rapport er publisert

Rapporten viser at antibiotikabruken i Norge i 2022 var omtrent som før pandemien og at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er […]

RASK lansering

Vi har endelig lansert RASK- riktigere antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helsetjenester. På lanseringen, 15. september, gjennomgikk vi overgangen fra prosjekt til [...]

Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika

Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er […]

Webinar om bivirkninger av kinoloner

Antibiotikateamet ved Oslo Universitetssykehus avholder tirsdag 19. september kl 12.00 – 12.30 et webinar om bivirkninger av kinoloner.  Tittel på […]

Myter om antibiotika står for fall

-Antibiotika administrert intravenøst er alltid mer effektivt enn når det er gitt i tablettform. -Flere antibiotika gir bedre effekt enn […]

ASP forsker Bent Håkan Lindberg disputas

Gratulerer til ASP forsker, Bent Håkan Lindberg, som holdt en flott prøveforelesning og en glimrende disputas i Gamle Festsal, 29 [...]

Studie av antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon og påvist virus

Hvor stor andel av pasienter med utelukkende viralt agens påvist behandles med antibiotika? En forskergruppe utgående fra sykehuset Østfold HF […]

RASK intervensjonen førte til redusert bruk av urinveisantibiotika i Østfold

Som del av PhD prosjektet Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene (RASK) ønsket vi å undersøke effekten av RASK intervensjonen [...]

Ny, norsk artikkel om sepsis

Dødeligheten av sepsis i norske sykehus ble totalt redusert med 1/3 fra 2008 til 2021, men dødeligheten økte noe under […]

ESGAP

ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship (ESGAP) fremmer utdanning og forskning, og legger til rette for deling av kunnskap og […]

Mindre antibiotika ved sinusitt gir ikke mer komplikasjoner

Som del av forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) ønsket vi å undersøke alvorlige komplikasjoner [...]

Markant økning av flere antibiotikaresistente bakterier i Norge i 2022

En ny rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) viser økning av Vankomycin – og Linezolidresistente enterokokker (VRE […]

Transperineal prostatabiopsi – behov for antibiotikaprofylakse?

Tradisjonelt tas prostatabiopsier gjennom rektum, men denne tilnærmingen er beheftet med relativt høye infeksjonsrater, til tross for antibiotikaprofylakse. Biopsier tatt […]

Kunstig intelligens i smittevern, antibiotikastyring og samfunnsmedisin

Kunstig intelligens (KI) gjør sitt inntog på stadig nye arenaer. Hvilken rolle kan denne teknologien få i utviklingen av våre […]

Nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 6 […]

Kostnad og nytte ved penicillinmikstur til barn – en kommentar til kronikk

«Bør vi være mer liberale med å bruke amoksicillinmikstur til små barn på bekostning av penicillinmikstur, selv om amoksicillin er [...]

Ny podkast

Trenger du noe nytt på øret? Pestpodden presentererer infeksjonsmedisinske tema med humør og innsikt. Podden ledes av Ingrid Hoff og […]

Ny norsk studie: Probiotika til premature og resistens

En ny norsk multisenterstudie viser at probiotika gitt til premature nyfødte potensielt kan kompensere for de negative effektene for tidlig […]

Opptak av webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

Tirsdag 13. juni 2023 arrangerte NSAS nytt webinar. Tittelen var «Sykepleieres rolle i antibiotikastyring», og presentasjonen ble holdt av Anine […]

Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk – slik kan det gjøres

JPIAMR-PAAN (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance – Primary Care Antibiotic Audit and Feedback Network), hvor ASP deltar, har nylig [...]

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika

Ny teknologi gjør det mulig at flere pasienter kan få intravenøs antibiotika hjemme, og slik få større frihet og fleksibilitet […]

Webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

Tirsdag 13. juni kl. 11.30 – 12.00 arrangerer NSAS nytt webinar. Presentasjonen holdes av Anine B Langeland, fagsykepleier ved infeksjonsseksjonen, […]

Kurs i antibiotikastyring

23.-24. mai 2023 var nesten 80 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs i antibiotikastyring på Solstrand. Tittelen […]

Antibiotikaresistens i Europa

En ny rapport viser høye resistensrater for siste-skanse antibiotika, som meropenem, i flere europeiske land.  Eksempelvis er resistensen mot karbapenemer, […]

Disputas i Trondheim

Bjørn Waagsbø, leder av antibiotika-teamet ved St.Olavs Hospital og regional antibiotika-koordinator i Helse Midt-Norge, forsvarte fredag 12. mai sin dr.grads […]

Gode råd til antibiotikapasienten

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2022 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen [...]