Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Rapport om vaksiner

Verdens helseorganisasjon har publisert en rapport om vaksiner mot antibiotikaresistente bakterier; hvilke vaksiner er tilgjengelig, hvilke er under utvikling og […]

E-læringskurs om antibiotikastyring

Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres Kurset har 13 moduler med varighet […]

Tilgang til antibiotika med effekt mot multiresistente gramnegative bakterier

Tilgang til antibiotika med effekt mot særlig resistente bakterier har blitt aktualisert ved overføring av pasienter fra Ukraina, og økt […]

Økt bruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene

Rapporter for bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus fra 2012 til 1. tertial 2022 viser at forbruket i 1. […]

Ny artikkel: pivmecillinam i forløpet av E coli bakteriemi utgående fra urinveier

I de skandinaviske landene har vi tradisjon for å benytte pivmecillinam ved cystitter, men kan middelet også brukes i forløpet […]

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]

ASP og KAS møttes på halvveien

Etter over to år med digitale samarbeidsmøter mellom ASP og KAS, var det endelig tid for å møtes igjen på […]

Ærespris til Jon Birger Haug

Årets ærespris fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) ble tildelt Jon Birger Haug under vårmøtet i Kristiansand 30. mai. Jon […]

Benchmarking = normsammenligning

I kvalitetsprosjektene våre får deltagerne sammenligne egen antibiotikaforskrivning med andres, og med enkelte nasjonale målsetninger. Benchmarking har det blitt kalt. [...]

Artikkel publisert i BMC Geriatrics om antibiotikabruk i sykehjem

Antibiotikaforbedringsprosjektet RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner) er snart gjennomført i alle landets fylker, og har ført til en gjennomsnittlig [...]

Åpning av CAMRIA

Mandag 30. mai åpnet helseminister Ingvild Kjerkol Vestnorsk forskingssenter for antimikrobiell resistens, CAMRIA. Les mer om CAMRIA og forskningsprosjektene her: […]

Antibiotika – fra kutt til kvalitet

11.-12. mai var 70 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs på Solstrand. Årets tema var “Antibiotika i […]

FHI anbefaler vaksinasjonsprogram for voksne

Folkehelseinstituttet (FHI) har lenge utredet behovet for et vaksinasjonsprogram for voksne og har nå konkludert. De anbefaler at et vaksinasjonsprogram […]

ASP Årsrapport 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble [...]

Intervensjonen for riktig antibiotikabruk i norske sykehjem presentert på ECCMID

RASK-intervensjonen er fullført med oppstartmøter i alle fylkene i Norge med høy deltakelse – 86% av sykehjemmene. Foreløpige resultater ble […]

Antibiotikabruk hos barn før, under og etter innleggelse i sykehus

I en ny norsk studie har Christian Magnus Thaulow og kolleger studert antibiotikabruken hos barn før, under og etter innleggelse […]

Masterkurs i antibiotikastyring

The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) tilbyr et to-årig program i antibiotikastyring Kurset består av en […]

Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner

Helsedirektoratet har publisert reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus ved borreliainfeksjoner. Kapittelet «Borreliainfeksjon» inneholder anbefalinger for behandling av […]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i ny app

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Men fortvil ikke, du finner de [...]

Antibiotikastyring ved Infeksjonsseksjonen

Hør overlege Oddvar Oppegaard fortelle hvordan de jobber med antibiotikastyring ved Infeksjonsseksjonen på Haukeland Universitetssjukehus.   Publisert 31. mars 2022

Ledig stilling som rådgiver/ seniorrådgiver

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap om sykehjemsmedisin og interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, [...]

Ledig stilling som rådgiver – 1 år vikariat

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap innen farmasi, antibiotika og resistens og interesse for og kompetanse [...]

Økning i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene

Samlet forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med 11,8 % fra 2012 til 2021. Forbruket […]

App med norske retningslinjer for antibiotikabruk

Retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten er nå tilgjengelig i applikasjonen «Metodebok.no» Metodebok.no er en fagportal for norske […]

Hvilken fremtid har kompetansetjenestene som jobber med antibiotikaresistens?

Nasjonale kompetansetjenester som KAS og K-res skal nedskaleres fra 2023. Nasjonale kompetansetjenester skal organiseres som faglige nettverk etter en fem- […]

Kan kliniske farmasøyter bidra til redusert behandlingslengde?

Få publiserte studier har undersøkt om antibiotika forskrives i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. […]

Tre nye retningslinje-kapitler er revidert

Helsedirektoratet har publisert reviderte retningslinjer for bruk av antibiotika ved infeksjoner i abdomen, gynekologiske og obstetriske infeksjoner samt seksuelt overførbare […]

Sepsis-webinar: svar på innkomne spørsmål

Det kom inn en god del kommentarer og spørsmål i løpet av webinaret om sepsis-retningslinjene 16. februar. Per Espen Akselsen, […]