Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Implementering av tiltak i sykehus

I en fersk studie har forskere identifisert hva som skal til for å lykkes med innføringen av «Tidlig oppdagelse og […]

Fortsatt nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 3 […]

Tidsskriftet Michael med temautgave om antibiotika

Tidsskriftet Michael, som utgis av Det norske medicinske Selskab, har nylig kommet ut med et temautgave om antibiotika.  I temautgaven […]

Artikkelserie i The Lancet om tiltak mot resistens og tilgang til effektive antibiotika

Som et innspill til FNs høynivå-møte om resistens i september, har The Lancet publisert en artikkelserie der eksperter beskriver problemene […]

Ny oversikt fra WHO over prioriterte bakterier

Verdens helseorganisasjon har oppdatert rapporten fra 2017, «The WHO bacterial priority pathogens list». Rapporten rangerer bakterier basert på kriterier som […]

Nasjonalt kurs i antibiotikastyring

Den 22. til 23. mai deltok nær 80 sykepleiere, farmasøyter og leger fra alle landets foretak på kurs i antibiotikastyring […]

Ny europeisk rapport om antibiotikabruk og smittevern

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har nylig publisert en rapport om forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i europeiske sykehus i […]

Endelig er antibiotikarapporter tilgjengelig for alle leger

I dag lanseres en påloggingsløsning som gjør at alle leger i primærhelsetjenesten kan får oversikt over egen antibiotikabruk og infeksjonskonsultasjoner: [...]

Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for 2023 ble publisert i dag. I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika […]

NSAS presenterte på ECCMID

Brita Skodvin fra NSAS holdt tirsdag 30. april innlegg på ECCMID om viktigheten av tverrfaglighet i arbeidet med antibiotikastyring, med […]

Norsk middag i Barcelona

Den europeiske kongressen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, ECCMID, arrangeres denne uken i Barcelona. I går var mer enn 50 norske kollegaer, […]

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier

FHIs årsrapport for 2023 viser en markant økning i antall personer smittet med resistente bakterier i Norge. Det er spesielt […]

Hiprex-mangelen i Norge i 2019 førte til økt forskrivning av urinveisantibiotika

Hiprex er et urinveisantiseptikum til forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og er mye brukt her i landet. Medikamentet bidrar ikke [...]

Ny, nasjonal håndbok om forebygging av postoperative infeksjoner

Folkehelseinstituttet har sammen med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge utarbeidet en håndbok med faglige råd som skal bidra […]

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika – behov for nasjonal samhandling

Hilde Fjeld og Marta Vukovic, begge farmasøyter ved Oslo universitetssykehus, setter søkelys på hjemmebehandling med intravenøs antibiotika i en artikkel […]

Høy grad av bekymring for antibiotikaresistens i den norske befolkningen

Undersøkelser i det Norske medborgerpanel viser at 80% av deltakerne er bekymret for antibiotikaresistens. Undersøkelsene ble utført i tre runder […]

Asymptomatisk bakteriuri gir svært sjelden opphav til bakteriemi – selv ved akutt forvirring

En amerikansk multisenterstudie fant at risikoen for å utvikle bakteriemi ved bakterievekst i urin uten symptomer eller systemiske infeksjonstegn var […]

Behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier

Oslo Universitetssykehus har utarbeidet retningslinjer for behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier. Retningslinjene er tilgjengelig på metodebok.no.  I retningslinjene omtales […]

Sverige vurderer nasjonalt lager av eldre antibiotika

Folkhälsomyndigheten i Sverige har gjennomført en pilotstudie, og foreslår etablering av et nasjonalt bufferlager av eldre antibiotika. Målet er å […]

Redusert forbruk av bredspektrede antibiotika i 2023

Samlet forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 5,2 % lavere i 2023 enn i 2022, målt […]

Hurtigdiagnostikk hos pneumonipasienter kan gi tidligere målrettet antibiotikabehandling

En forskergruppe utgående fra Haukeland har undersøkt om bruk av hurtig-PCR med et panel av luftveisagens kan gi raskere målrettet […]

Evalueringsrapport: Handlingsplan for et bedre smittevern

Helsedirektoratet publiserte 5. mars 2024 en evalueringsrapport av status for handlingsplanen for et bedre smittevern. Handlingsplanen for et bedre smittevern […]

NSAS middag under ECCMID 2024

NSAS organiserer middag for norske kolleger i Barcelona i anledning den europeiske kongressen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, ECCMID.  Middagen avholdes […]

Kronikk om gentamicin

Kombinasjonsregimer med aminoglykosider er trygge, gir god dekning mot relevante mikrober og er mindre resistensdrivende enn alternativene. «Kombinasjonen av et […]

Forskning: Menn med urinveisinfeksjon

Vi vil presentere noe av vår nye forskning som korte intervjuer. Først ute er Håkon Sætre, førsteforfatter av denne artikkelen: [...]

Kapitlet om penicillinallergi er oppdatert

Kapitlet om penicillinallergi i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er oppdatert.  I kapitlet tydeliggjøres det at […]

Hurtigdiagnostikk bidro til riktig antibiotikabehandling raskere

Hurtigdiagnostikk av blodkulturer bidro til at riktig antibiotikabehandling ble gitt raskere ved Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset har ikke eget mikrobiologisk laboratorium, og […]

Nettkurs om antibiotika og antibiotikastyring

Nord Universitet tilbyr i 2024 kurs om antibiotika og antibiotikastyring. Studiet er et rent nettstudium, og søknadsfrist er 1. mars.  […]