Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Australsk e-bok om antibiotikastyring

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care har utgitt en e-bok om antibiotikastyring i helsetjenesten. E-boken er åpent […]

Plakater for inndeling av bred- og smalspektrede antibiotika

Antallet antibiotikaklasser er relativt stort og i en travel hverdag kan det være vanskelig å huske hvilke klasser som er […]

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2019

Rapporter over antibiotikaforbruket i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2019 er nå publisert: Antibiotikaforbruksrapporter 1. tertial 2019 […]

Komplekse arbeidsprosesser påvirker administrering av antibiotikaprofylakse

Tidligere undersøkelser tyder på at bare om lag 40% av kirurgiske pasienter får antibiotikaprofylakse i tråd med retningslinjene for antibiotikabruk. […]

Antibiotikabruken i sykehus kan forbedres

I en kronikk i Dagens Medisin oppsummerer June Høgli, Kirsten Gravningen og Per Espen Akselsen de viktigste funnene fra revisjonen […]

Disputas: Bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver i sykehus

Brita Skodvin disputerer fredag 14. juni 2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Addressing the threat of AMR […]

Skype-overføring av seminar 13.6

Det blir mulighet for Skype-deltakelse på seminaret 13. juni for de som er interessert men ikke har anledning til å […]

Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika

Etter at akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus Ullevål i 2017 innførte strukturert mottak av pasienter med mistenkt sepsis, fikk over 80% av […]

Opplærings- og informasjonsfilmer om antibiotika

Svenske STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) har utarbeidet en rekke filmer om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Filmene er tilgjengelig på STRAMA nettsider Utbildning- […]

Årsrapport fra K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har i samarbeid med representanter fra MSIS ved Folkehelseinstituttet laget en rapport om linezolidresistente enterokokker […]

Hvem er best av Oslo og Ålesund? Ny studie av antibiotikabruk til barn i sykehus

Barn er ekstra sårbare for antibiotikabruk på grunn av umoden bakterieflora under utvikling. Det er viktig å kartlegge mønster i […]

Høye nivåer av antibiotika i flere av verdens største elver

I en ny global studie fant forskerne antibiotika i 2/3 av elvene som ble testet. Totalt 711 steder i 72 […]

Åpent seminar og disputas

I anledning Brita Skodvins disputas arrangerer KAS et åpent seminar om antibiotikaresistens og antibiotikastyring torsdag 13. juni kl 14.00 – […]

Retningslinje for kirurgisk antibiotikaprofylakse blir ofte ikke fulgt

En ny studie fra St. Olavs Hospital viser manglende etterlevelse av den nasjonale retningslinjen i antibiotikaprofylakse. God arbeidsflyt er nødvendig […]

Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt […]

Ny amerikansk studie: Nettleger forskriver oftere antibiotika til barn

En ny amerikansk studie fra USA viser at nettleger forskriver oftere antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner hos barn enn allmennleger. Studien [...]

Svar på påskenøtter

Svaret på årets påskenøtter fra KAS var PÅSKEKOS Vinneren ble Hege Wang, Helsedirektoratet.   Fasiten finner du her:

Påskenøtter fra KAS

Send løsningsordet på epost til antibiotika@helse-bergen.no innen mandag 22. april kl 22, og bli med i trekningen av en liten […]

Mangel på cefalotin og cefazolin – aktuelle tiltak

Cefalotin og cefazolin brukes i profylakse ved kirurgi. Det er for tiden ikke mulig å skaffe cefalotin, og leveransene av […]

Kinoloner: risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger

Statens Legemiddelverk har publisert råd for bruk av kinoloner (f.eks ciprofloxacin) etter at en gjennomgang har vist at inhalasjon og […]

Konsekvensene av mangel på antibiotika er betydelige

Rapporten fra WHO-møte om mangel på antibiotika er klar. Diskusjonene i møtet var et første skritt på veien mot å […]

Hva er status for utvikling av nye antibiotika?

I en artikkel i The Lancet Infectious Diseases gjennomgås antibiotika som er under utvikling. Studien analyserer i hvilken grad nye […]

Norge innfører miljøkrav ved innkjøp av antibiotika

I det nye anbudet for innkjøp av antibiotika til norske sykehus skal leverandører som kan dokumentere miljøvennlig produksjon bli prioritert. […]

RASKe resultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i Helse Stavanger helseforetak! Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 [...]

RASKe halvårsresultater i Helse Fonna

Antibiotikabruken er redusert med 13 prosent for sykehjem i Helse Fonna helseforetak på et halvt år, et flott resultat så langt! [...]

Bør antibiotika gis intravenøst eller som tabletter ved infeksjoner i bein og ledd?

En ny artikkel i The New England Journal of Medicine viser at ved infeksjoner i bein og ledd trenger bare […]

Ny studie fra KAS: I hvilken grad nyttiggjøres mikrobiologiske prøver i sykehus?

I en ny multisenterstudie fant vi at bare 9 % av pasientene som hadde tatt en mikrobiologisk prøve fikk direkte […]

Seminar 6. mars: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv

Leger Uten Grenser inviterer til seminar: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv Tid: Onsdag 6. mars, kl. 10 – 15.45 Sted: […]