Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

RASKe resultater i Sogn og Fjordane

Antibiotikabruken er redusert med 15,2 % for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke! Beregningene er for perioden September 2017 til [...]

Invitasjon til åpent møte – Hva gjør vi når vidundermedisinen slutter å virke?

RASKe halvårsresultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med hele 22,9 % for sykehjem i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt på et halvt år! Beregningene er […]

Frykter mangel på penicillin

NRK har denne uken hatt fokus på at det kan bli mangel på vanlig penicillin i Norge. Bakgrunnen for dette […]

30% reduksjon i antibiotikabruken er mulig å oppnå

Totalforbruket av antibiotika i Norge er redusert med 5% fra 2016 til 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 var totalforbruket […]

Ny artikkel fra KAS: Intervensjoner i sykehus – virker de?

Det kan være utfordrende å endre antibiotikaforskrivning i sykehus, men lungeavdelingene kan være et egnet sted å starte. Intervensjoner må […]

Smalspektret like bra som bredspektret

I Norge og de andre skandinaviske landene anbefales god, gammeldags, smalspektret penicillin hvis det er nødvendig med antibiotika mot blant [...]

Antibiotikastyring på programmet på Smittevernforum

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten avholder sin årskonferanse på Hell, Stjørdal, 16.-18. oktober. Avslutningsdagen er det antibiotikastyring som er […]

RASKe Halvårsresultater i Sogn og Fjordane

Antibiotikabruken er redusert med 6,1% for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke på et halvt år! Beregningene er for perioden […]

RASKe resultater i Oppland

Antibiotikabruken er redusert med 18,6 % for sykehjem i Oppland fylke! Beregningene er for perioden juni 2017 til juni 2018 og […]

Halvveis mot målet

Tallene for 1. tertial 2018 viser at bruken av bredspektrede antibiotika fortsetter å gå ned. Pr april var forbruket av […]

Vurderer revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus

Antibiotikaretningslinjene for sykehus har behov for revisjon på flere områder. Høsten 2018 vil Helsedirektoratet gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge […]

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon. Ingvild Vik, lege og Ph.d.- student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i [...]

RASK Helse Fonna

80 leger og sykepleiere fra 30 sykehjem (75%) fra 19 kommuner i Helse Fonna sitt nedslagsfelt deltok mandag 04. juni […]

Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika

Fastlegene i Båtsfjord skriver ut minst antibiotika i landet. Namdalseid-legene forskriver seks ganger så mye. Hva er årsaken? “Vi informerer pasientene […]

Antibiotika til barn i sykehus

Hvordan er antibiotikabehandlingen til barn innlagt i norske sykehus? Thaulow og medarbeidere gir oss et svar ved å studere de nasjonale […]

Sykehusene i Helse Midt og Helse Sør-Øst bruker mest antibiotika

Det er fortsatt store forskjeller mellom sykehusene i bruk av bredsprektret antibiotika, viser statistikk fra Helsedirektoratet. – Vi ser at […]

Antibiotikaresepter til dyr

I mai sendes det ut stempler med påskriften «gyldig i 10 dager» til landets veterinærer. Målet er at antibiotikaresepter skal […]

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder for tiden sitt årsmøte, Helseforsamlingen 2018. – Regjeringen mener WHO er riktig sted når vi skal få […]

Ny studie viser at ibuprofen ikke kan erstatte antibiotika ved blærekatarr

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner (blærekatarr). En tredagers kur med ibuprofen i stedet for antibiotika […]

Mange norske sykehus er på rett vei!

Samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 12,7% lavere i 2017 enn i 2012. Målet i regjeringens handlingsplan […]

Håndhygienedagen 5. mai

5. mai er det verdens håndhygienedag! Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i […]

RASK Troms

86 leger og sykepleiere fra 39 sykehjem (73,5 %) fra 20 kommuner i Troms fylke samt 3 Nordlandskommuner deltok torsdag […]

Kan vi bruke for mye antibiotika?

NRK sitt nyhetsprogram for barn, Supernytt, hadde 12. april et innslag om antibiotikaresistens. Det er blant annet benyttet animasjoner for […]

Med helseministeren til Kina

Bent Høie ledet en norsk delegasjon fra HOD, FHI, Helsedirektoratet og KAS til Beijing for å se på muligheter for […]

Strenge leger eller fornuftige pasienter – hva holder antibiotikabruken nede?

I en ny studie fra Antibiotikasenteret prøver Marte Meyer Walle-Hansen og Sigurd Høye å gi et svar. Det er stor […]

Spill “Stopp sepsis” – redd liv!

I spillet Stopp sepsis får helsepersonell testet sin kunnskap og se om de klarer å identifisere pasienten med symptom på sepsis […]

ECDC vurderer Norges arbeid mot antibiotikaresistens

Denne uken er ECDC, det europeiske smittevernsenteret, på offisielt besøk i Norge for å vurdere Norges arbeid mot antibiotikaresistens med […]