Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2020

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2020 er nå publisert Antibiotikaforbruksrapporter […]

Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2019 er nylig publisert. Disse viser blant annet at fastleger skriver ut mindre bredspektret antibiotika [...]

RASKe resultater i Nordland!

Antibiotikaforbruket er i gjennomsnitt redusert med 7% i Nordland fylke i løpet av intervensjonsåret, fra et snitt på 8,7 DDD/100 [...]

Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19

I en kronikk i Tidsskriftet skriver forfatterne at erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner ved covid-19. […]

Penicillin ved samfunnservervet pneumoni reduserer risiko for re-innleggelse

En studie fra Tromsø og Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), har undersøkt hvordan ulike antibiotikavalg ved samfunnservervet pneumoni  påvirker liggetiden […]

Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt

Bent Håkan Lindberg er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt. Han [...]

Kirurgisk antibiotikaprofylakse – kort er godt

I en systematisk kunnskapsoppsummering studerer de Jonge og medarbeidere optimal varighet av kirurgisk antibiotikaprofylakse. I 2016 kom WHO med en […]

WHO: Rekordmange land rapporterer resistensdata, men med negativ utvikling

En nyhetssak fra WHO viser at aldri aldri har så mange land som nå rapportert om antibiotikaresistens. Deltagelse i WHO […]

Serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke

Et internasjonalt ekspertpanel publiserte nylig et felles innspill (Position Paper) med gjennomgang av tilgjengelige data om nytte av serumkonsentrasjonsmåling av […]

ASP Årsrapport 2019

2019 har vært et travelt og innholdsrikt år for ASP. ASP ble i 2016 tildelt oppgaven med å lage og [...]

Karbapenemresistens øker i Norge

Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av […]

Webinar – antibiotika og Covid-19

6. mai avholdt ESGAP et web-seminar om antibiotikabruk under Covid-19. På møtet ble det forelest og diskutert rasjonell antibiotikabruk til […]

Antibiotikabehandling ved korsryggsmerter?

En norsk forskergruppe har studert nytten av behandling med amoksicillin hos pasienter med langvarige korsryggssmerter og affeksjon av virvelcorporas endeplate, […]

Prinsipper for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasienter

I en artikkel skisserer internasjonale eksperter et veikart for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasientene Et økende antall publikasjoner viser at det […]

RASKe resultater i Vestfold

Antibiotikaforbruket er redusert med 1,2% i Vestfold fylke i løpet av intervensjonsåret. Beregningene er for perioden 12.02.19 – 11.02.20, sammenlignet [...]

Koinfeksjoner ved covid-19

Hvor hyppig oppstår superinfeksjoner med sopp eller bakterier hos covid-19-pasientene? En forskergruppe ved Imperial College i London har gått gjennom […]

Håndhygienedagen 5. mai

Riktig utført håndhygiene er vårt viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Tema for årets markering av […]

Fluorokinoloner eller makrolider ved legionellapneumoni ?

Er fluorokinoloner eller makrolider mest effektive i behandlingen av pasienter med legionellapneumoni? Gjennom et systematisk litteratursøk har Jasper og medforfattere […]

Alle sykehusene reduserte bruken av bredspektrede antibiotika

Ved utgangen av 2019 brukte alle landets sykehus mindre bredspektrede antibiotika enn de gjorde i 2012. Samlet forbruk i norske […]

Korona og antibiotika – venner eller fiender?

Hvordan kan antibiotika brukes eller misbrukes under covid19-pandemien? Blir terskelen for å starte med antibiotika laverere, påvirker resistensforhold, har antibiotika […]

Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under COVID-19-pandemien

Helsedirektoratet anbefaler antibiotikaforskrivere i helse- og omsorgstjenesten å følge nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika også under COVID-19 pandemien. […]

Rasjonering av azitromycin

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]

Pasientstudie – CovidNor

Antibiotikasenteret for primærmedisin og Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har satt i gang en studie – CovidNor – [...]

Covid-19 og ASP

Virksomheten ved Antibiotikasenteret for primærmedisin er naturlig nok påvirket av Covid-19-situasjonen. Vi har avlyst alle fysiske møter de nærmeste månedene. [...]

RASK Trøndelag Oppstartskonferanse – AVLYST

Planlagte oppstartskonferanser for antibiotikaintervensjonen RASK - Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen, Trondheim 15/4 og Steinkjer 16/4 - 2020, avlyses. [...]

KAS og korona

Situasjonen med økende spredning av korona-virus i Norge setter oss alle under press. KAS sine medarbeidere prioriterer nå å bidra […]

Økende resistens hos E coli

Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa. Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har […]

Reisebrev fra Zanzibar

KAS` medarbeider, Brita Skodvin, har nylig vært på den tanzanianske øyen Zanzibar for å se hvordan det jobbes med antibiotikaresistens […]