Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

DDD-endringer for flere antibiotika påvirker statistikken

Fra januar 2019 har flere antibiotikasubstanser fått fastsatt ny verdi for DDD, og dette vil ha betydning for rapporteringen av […]

Nytt forskningsprosjekt ved ASP: bedre behandling av bihulebetennelse

Antibiotikasenteret for primærmedisin har fått innvilget 15 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å studere hvordan bihulebetennelse kan behandles mest [...]

WHO-møte om antibiotika-mangel

Mandag og tirsdag denne uken avholdt WHO et møte i Oslo med fokus på mangel på antibiotika, årsaker og forslag […]

Bivirkninger av kinoloner

Kinoloner er en gruppe antibiotika med effekt mot gram-negative bakterier, og brukes blant annet i behandling av urinveisinfeksjoner. Kinoloner er andrehåndsantibiotika, og er resistensdrivende. Det […]

Mangel på cefalotin – andre preparater må benyttes til kirurgisk antibiotikaprofylakse

Mylan har meldt om at de på grunn av råvaremangel ikke kan levere mer cefalotin før tidligst i april 2019. […]

Fører til riktigare bruk av antibiotika i sjukehusa

Vi ser at innsikt i eigen føreskriving av antibiotika fører til riktigare bruk, seier Jannicke Slettli Wathne. Saman med legar […]

Materiell om revurdering fra Nord

KORSN (Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord) har i samarbeid med Røst kommunikasjon utarbeidet informasjonsmateriell om revurdering til bruk […]

33 000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa årlig

En ny studie publisert av Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) viser at 33000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa årlig, hvor […]

Antibiotikadagen 2018

18.11. er den europeiske antibiotikadagen, og hele uke 46 er antibiotika-uken. Over hele verden settes da fokus på hva vi […]

Store endringer ved noen av sykehusene i 2. tertial 2018

Tallene for 2. tertial 2018 viser at samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var litt høyere enn i […]

RASKe halvårsresultater i Troms

Antibiotikabruken er redusert med 10,7 prosent for sykehjem i fylke på et halvt år, meget imponerende med tanke på at Troms […]

RASKe resultater i Sogn og Fjordane

Antibiotikabruken er redusert med 15,2 % for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke! Beregningene er for perioden September 2017 til [...]

Invitasjon til åpent møte – Hva gjør vi når vidundermedisinen slutter å virke?

RASKe halvårsresultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med hele 22,9 % for sykehjem i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt på et halvt år! Beregningene er […]

Frykter mangel på penicillin

NRK har denne uken hatt fokus på at det kan bli mangel på vanlig penicillin i Norge. Bakgrunnen for dette […]

30% reduksjon i antibiotikabruken er mulig å oppnå

Totalforbruket av antibiotika i Norge er redusert med 5% fra 2016 til 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 var totalforbruket […]

Ny artikkel fra KAS: Intervensjoner i sykehus – virker de?

Det kan være utfordrende å endre antibiotikaforskrivning i sykehus, men lungeavdelingene kan være et egnet sted å starte. Intervensjoner må […]

Smalspektret like bra som bredspektret

I Norge og de andre skandinaviske landene anbefales god, gammeldags, smalspektret penicillin hvis det er nødvendig med antibiotika mot blant [...]

Antibiotikastyring på programmet på Smittevernforum

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten avholder sin årskonferanse på Hell, Stjørdal, 16.-18. oktober. Avslutningsdagen er det antibiotikastyring som er […]

RASKe Halvårsresultater i Sogn og Fjordane

Antibiotikabruken er redusert med 6,1% for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke på et halvt år! Beregningene er for perioden […]

RASKe resultater i Oppland

Antibiotikabruken er redusert med 18,6 % for sykehjem i Oppland fylke! Beregningene er for perioden juni 2017 til juni 2018 og […]

Halvveis mot målet

Tallene for 1. tertial 2018 viser at bruken av bredspektrede antibiotika fortsetter å gå ned. Pr april var forbruket av […]

Vurderer revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus

Antibiotikaretningslinjene for sykehus har behov for revisjon på flere områder. Høsten 2018 vil Helsedirektoratet gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge […]

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon. Ingvild Vik, lege og Ph.d.- student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i [...]

RASK Helse Fonna

80 leger og sykepleiere fra 30 sykehjem (75%) fra 19 kommuner i Helse Fonna sitt nedslagsfelt deltok mandag 04. juni […]

Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika

Fastlegene i Båtsfjord skriver ut minst antibiotika i landet. Namdalseid-legene forskriver seks ganger så mye. Hva er årsaken? “Vi informerer pasientene […]

Antibiotika til barn i sykehus

Hvordan er antibiotikabehandlingen til barn innlagt i norske sykehus? Thaulow og medarbeidere gir oss et svar ved å studere de nasjonale […]

Sykehusene i Helse Midt og Helse Sør-Øst bruker mest antibiotika

Det er fortsatt store forskjeller mellom sykehusene i bruk av bredsprektret antibiotika, viser statistikk fra Helsedirektoratet. – Vi ser at […]