Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

WHO: Rekordmange land rapporterer resistensdata, men med negativ utvikling

En nyhetssak fra WHO viser at aldri aldri har så mange land som nå rapportert om antibiotikaresistens. Deltagelse i WHO […]

Serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke

Et internasjonalt ekspertpanel publiserte nylig et felles innspill (Position Paper) med gjennomgang av tilgjengelige data om nytte av serumkonsentrasjonsmåling av […]

ASP Årsrapport 2019

2019 har vært et travelt og innholdsrikt år for ASP. ASP ble i 2016 tildelt oppgaven med å lage og [...]

Karbapenemresistens øker i Norge

Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av […]

Webinar – antibiotika og Covid-19

6. mai avholdt ESGAP et web-seminar om antibiotikabruk under Covid-19. På møtet ble det forelest og diskutert rasjonell antibiotikabruk til […]

Antibiotikabehandling ved korsryggsmerter?

En norsk forskergruppe har studert nytten av behandling med amoksicillin hos pasienter med langvarige korsryggssmerter og affeksjon av virvelcorporas endeplate, […]

Prinsipper for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasienter

I en artikkel skisserer internasjonale eksperter et veikart for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasientene Et økende antall publikasjoner viser at det […]

RASKe resultater i Vestfold

Antibiotikaforbruket er redusert med 1,2% i Vestfold fylke i løpet av intervensjonsåret. Beregningene er for perioden 12.02.19 – 11.02.20, sammenlignet [...]

Koinfeksjoner ved covid-19

Hvor hyppig oppstår superinfeksjoner med sopp eller bakterier hos covid-19-pasientene? En forskergruppe ved Imperial College i London har gått gjennom […]

Håndhygienedagen 5. mai

Riktig utført håndhygiene er vårt viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Tema for årets markering av […]

Fluorokinoloner eller makrolider ved legionellapneumoni ?

Er fluorokinoloner eller makrolider mest effektive i behandlingen av pasienter med legionellapneumoni? Gjennom et systematisk litteratursøk har Jasper og medforfattere […]

Alle sykehusene reduserte bruken av bredspektrede antibiotika

Ved utgangen av 2019 brukte alle landets sykehus mindre bredspektrede antibiotika enn de gjorde i 2012. Samlet forbruk i norske […]

Korona og antibiotika – venner eller fiender?

Hvordan kan antibiotika brukes eller misbrukes under covid19-pandemien? Blir terskelen for å starte med antibiotika laverere, påvirker resistensforhold, har antibiotika […]

Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under COVID-19-pandemien

Helsedirektoratet anbefaler antibiotikaforskrivere i helse- og omsorgstjenesten å følge nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika også under COVID-19 pandemien. […]

Rasjonering av azitromycin

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]

Pasientstudie – CovidNor

Antibiotikasenteret for primærmedisin og Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har satt i gang en studie – CovidNor – [...]

Covid-19 og ASP

Virksomheten ved Antibiotikasenteret for primærmedisin er naturlig nok påvirket av Covid-19-situasjonen. Vi har avlyst alle fysiske møter de nærmeste månedene. [...]

RASK Trøndelag Oppstartskonferanse – AVLYST

Planlagte oppstartskonferanser for antibiotikaintervensjonen RASK - Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen, Trondheim 15/4 og Steinkjer 16/4 - 2020, avlyses. [...]

KAS og korona

Situasjonen med økende spredning av korona-virus i Norge setter oss alle under press. KAS sine medarbeidere prioriterer nå å bidra […]

Økende resistens hos E coli

Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa. Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har […]

Reisebrev fra Zanzibar

KAS` medarbeider, Brita Skodvin, har nylig vært på den tanzanianske øyen Zanzibar for å se hvordan det jobbes med antibiotikaresistens […]

Sverige har oppdatert sin strategi for arbeidet mot antibiotikaresistens

Den svenske regjeringen har vedtatt en oppdatert strategi for arbeidet mot antibiotikaresistens. Strategien gjelder for perioden 2020-2023.  – Regeringen prioriterar […]

Få nordmenn kjøper antibiotika på ferie i utlandet

I en befolkningsstudie fra Tromsø fant Gravningen med flere at 3,7 prosent av de som reiste hadde kjøpt antibiotika utenlands […]

Norske pasienter krever ikke antibiotika

Morten Lindbæk (professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Antibiotikasentret for primærmedisin) med debattinnlegg i Aftenposten: Kort [...]

RAK intervensjonen rulles ut i Østfold fylke!

RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) intervensjonen rulles ut i nytt fylke! Nå er det fastleger i Østfold som står for [...]

ESCMID Postgraduate Education Course in Antimicrobial Stewardship

Den 16.-17. april vil  studiegruppen for antibiotikastyring (ESGAP) i den Europeiske Mikrobiologi- og Infeksjonsforeningen (ESCMID) avholde kurs i antibiotikastyring i […]

Gir gentamicin til nyfødte hørselstap?

Gentamicin er et hyppig brukt middel i behandlingen av infeksjoner hos nyfødte. Man har fryktet at dette kunne gi svekket […]

Viste du at et nys kan spre mikrober over 2-3 meter?

Når du nyser er det kroppen din som prøver å bli kvitt mikrober og støv som fester seg i nesehårene. [...]