Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Oppdatert kapittel om infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Et nytt kapittel i retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er oppdatert. Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert, og […]

Opptak webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I anledning antibiotikauken arrangerte ASP webinar 18. november: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring? Opptak av webinaret er nå [...]

Opptak webinar: Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi bruke i arbeidet mot antibiotikaresistens?

Tirsdag 17. november ble det avholdt et webinar i regi av «AMR-HAI-komiteen» med tema Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi […]

Opptak webinar: Kort er godt !?!

KAS avholdt 19. november et webinar, Kort er godt!?!, i anledning Antibiotikauken 2020. Opptak av webinaret er nå tilgjengelig:   […]

Kan ibuprofen (ibux) erstatte antibiotika i behandlingen av blærekatarr hos kvinner?

Ingvild Vik er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Hun forsker [...]

Webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I år blir AMR-HAI møtet på Gardermoen erstattet av tre webinarer. Program for de tre arrangementene finner du her: Webinarer Antibiotikauken [...]

Kinoloner kan øke risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Tidligere studier har vist at bruk av fluorokinoloner kan gi flere alvorlige bivirkninger. Legemiddelverket melder at nye studier har vist […]

Antibiotikauken 2020

I år markeres ikke bare Antibiotikadagen, men hele Antibiotikauken. På denne siden finner du informasjon om webinarer, og lenker til […]

Antibiotikabruk pr 2. tertial 2020

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 2. tertial 2020 ca 16% lavere. Pr 2. […]

Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Indikasjonene for bruk av ciprofloksacin er snevre i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, blant annet på grunn av resistensdrivende […]

Sykehusretningslinjen som app på telefonen

Retningslinjen for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten er den mest brukte publikasjonen hos Helsedirektoratet og er nå under oppdatering. Den er tilpasset […]

Hvordan kan vi optimalisere doseringen av antibiotika?

Hvordan sikre at pasienten får god antibiotikabehandling samtidig som resistens forebygges? Dagens resistenssituasjon krever at antibiotikabruken optimaliseres. God kunnskap om […]

E-læringskurset er oppdatert

E-læringskurset om antibiotikabruk i sykehus har i høst blitt gjennomgått, og foreligger nå i oppdatert versjon. Antibiotikabruk i sykehus gir […]

Et RASKt forskningsprosjekt

Nicolay Jonassen Harbin er stipendiat ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) i en 50 prosent stilling og jobber som kommunelege på [...]

Farmasøyters forskning på antibiotikabruk

Mange norske farmasøyter og farmasistudenter har gjort god og nyttig forskning på bruken av antibiotika. For å gi en oversikt […]

Rapporten om antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge til og med utgangen av 2019 er publisert

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterieisolater fra pasienter fortsatt var lav. Under 1% av de gule stafylokokkene i blodkultur […]

E-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) har utviklet et e-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen (RASK). Kurset er basert på […]

Opptak av webinar: Antibiotikabruk i koronaens tid

Her kan du se opptak av webinaret 22. september om antibiotikabruk under pandemien:   Program: 11.30 – 11.35             Velkommen/Nytt fra […]

Ny antibiotikastrategi på trappene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens […]

Bruk av antibiotika til pasienter innlagt med covid-19

Omtrent halvparten av pasientene med covid-19 i norske sykehus fikk antibiotika ved innleggelse i perioden mars til juni i 2020. […]

Webinar om nytt i antibiotikaretningslinjene for sykehus

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus fra 2013 er mye brukt, og en oppdatering har vært etterlengtet. […]

Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?

Silje Rebekka Heltveit-Olsen er allmennlege og forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun jobber med forskningsprosjektet ImpresU – Improving rational [...]

Ny studie: Kommuneoverleger kan bidra til riktigere antibiotikabruk

Kommuneoverlegene har fått mye oppmerksomhet for sin viktige rolle under Covid19-pandemien, men de har også mange andre roller og oppgaver. [...]

RASKe halvårsresultater i Agder!

Deltakende sykehjem i Agder har i gjennomsnitt hatt 5 prosent økning i antibiotikainnkjøp i løpet av det første halvåret etter [...]

Oppdaterte retningslinjer og riktigere antibiotikabruk

Det arbeides kontinuerlig med å gjennomgå og oppdatere anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Retningslinjene skal etter [...]

Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer […]

Lovende nyheter om produksjon av penicillin i Europa

Legemiddelmangel er en global utfordring, og de siste årene er det meldt et betydelig økende antall mangelsituasjoner i Norge. Råvarene […]

Analyse av WHO sine antibiotikaforbrukstall i 76 land, 2000–2015

WHO bruker klassifiseringssystemet AWaRE  (Access, Watch,Reserve) for inndeling av ulike antibiotikum som ledd i sitt antibiotikastyringsprogram (ASP)  «Access-gruppen» er foretrukne midler. […]