Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

TV2 forteller om 10 dagers antibiotikaprofylakse ved kosmetisk kirurgi

Noen plastikkirurger gir ti dagers forlenget antibiotikaprofylakse etter visse kosmetiske inngrep. Neppe faglig begrunnet sier Per Espen Akselsen, faglig leder […]

Artikkel om penicillinallergi i tidsskriftet Sykepleien

En av ti pasienter har cave penicillin i journalen, men utredning viser at allergien ofte ikke er reell.  I en […]

Ledig stilling som rådgiver

Er du en kreativ, interessert og engasjert lege som kan bidra med å utvikle faglig innhold, sammen med de øvrige [...]

Ledig stilling som rådgiver e-Bug

Er du lærer med interesse for bakterier og virus og hvordan man forebygger infeksjoner? Vi leter etter en lærer som [...]

«Bedre grunnlag for bærekraftig antibiotikabruk»

Den skandinaviske antibiotikaterapi-tradisjonen blir beundret internasjonalt, og vi bør spre den heller enn å tilpasse oss, skriver Sigurd Høye i [...]

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har gjennomgått en grundig strukturell og faglig revisjon, og er nå sendt på [...]

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika?

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika? Det ville vår stipendiat Bent Håkan Lindberg finne ut av. Les [...]

Spørreundersøkelse om gratis kurs for ansatte i hjemmetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) planlegger å tilby et kurs for ansatte i hjemmetjenesten omkring antibiotikabruk, antibiotikaresistens, forebygging, diagnostikk og behandling [...]

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020

Helsedirektoratet har publisert resultatene for de Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020. Disse viser at antibiotikaforbruket blant befolkningen fortsatt er [...]

Undervisningsopplegg for antibiotikasmarte sykepleiere

- Sykepleiere forskriver ikke antibiotika, men er viktige premissleverandører i avgjørelsen rundt forskrivningen, sier Anne Britt Mølsæter, rådgiver i ASP. [...]

ASP forsker Ingvild Vik disputerer 18.06.2021

Ingvild Vik , forsker ved ASP, disputerer digitalt fredag 18. juni, kl 12.15, med avhandlingen "Treatment of uncomplicated lower urinary [...]

Ny artikkel: Antibiotikaresistens ved UVI hos barn i Norge

Vi har tidligere ikke hatt oversikt over resistensdata fra urinveisprøver fra norske barn, men nå har Thaulow og medarbeidere publisert […]

Legeforeningens kvalitetspris – intervju med ASP-leder

I forbindelse med tildeling av Kvalitetsprisen har Legeforeningen intervjuet ASP-leder, Sigurd Høye, og han benytter anledningen til å takke dem [...]

Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika ved infeksjoner i ben og ledd

Sykehusretningslinjene for antibiotikabehandling av ben- og leddinfeksjoner er oppdatert. Det er gjort endringer på inndeling, skillet mellom akutt og kronisk […]

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Vi er så stolte over å ha mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten for prosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene. [...]

Webinar for A-teamene 26. mai

26.mai kl 12.00 – 13.30 arrangerte KAS webinar for A-teamene. Tittelen på webinaret var «Antibiotikastyring – fra prosjektering til praktisering» […]

Kronikk: «De yngste trenger barnevennlig antibiotika»

Smalspektrede antibiotika til barn forsvinner fra markedet - og barna må bruke unødvendig bredspektrede alternativer når de trenger antibiotika. Les [...]

Fersk artikkel fra KAS og KORSN

KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i […]

RASKe resultater i Møre og Romsdal

Antibiotikaforbruket i Møre og Romsdal er i gjennomsnitt redusert med 14 prosent i RASK intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser [...]

RASKe resultater i Agder

Antibiotikaforbruket i Agder er i gjennomsnitt redusert med 10,5 prosent i intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser vi på ulike [...]

ASP Årsrapport 2020

2020 har også for ASP vært et annerledesår. Covid-19-pandemien har påvirket mange av våre aktiviteter – arrangementer har blitt avlyst [...]

Verdens håndhygienedag, 5 mai

I dag er det verdens håndhygienedag! Håndhygiene er et effektivt tiltak alle kan gjøre for å forebygge infeksjoner, redusere unødig [...]

Brukerundersøkelse – antibiotika.no/ASP

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) driver denne nettsiden, antibiotika.no/ASP. Vi ønsker å bli stadig bedre på å spre kunnskap om antibiotika, [...]

Trenger du verktøy til arbeidet?

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, […]

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

Jorunn Thaulow er utdannet spesialist i øre-nese-hals sykdommer, og har tidligere jobbet på øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og [...]

Aktuelle kurs og konferanser

Denne våren arrangeres flere kurs og kongresser aktuelle for dem som er interessert i antibiotikabruk: 29.-30. april 2021: BSAC Spring […]

Ny artikkel – «Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections»

Gratulerer til forsker Bent Håkan Lindberg som har fått publisert en ny artikkel i forskningsprosjektet «Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt» [...]

Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

Folkehelseinstituttet publiserte 25. mars en oppdatering av rapporten fra 2014.  Rapporten oppsummerer ny kunnskap om resistens hos og mellom mennesker, […]