Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Webinarer i Antibiotika-uken 2021

I Antibiotika-uken 2021 blir det arrangert en seminarrekke med tre lunsj-webinarer. Webinarene er et initiativ for å rette oppmerksomhet mot, […]

Ery-Max kapsler utgår, erstattes av Abboticin tabletter – samme dosering

Anbefalt dosering for Abboticin tabletter er 500mg x 2 til voksne ved de vanligste bakterielle infeksjonene. Optimal serumkonsentrasjon av erytromycin […]

Webinar om antibiotikabehandling ved febril nøytropeni

Tirsdag 26. oktober kl 12.30-13.00 er det klart for nytt webinar fra KAS.  De reviderte retningslinjene for antibiotikabehandling til pasienter […]

ImpresU studien: forbedre håndtering av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkel publisert.

ASP samarbeider med kolleger i Nederland, Sverige og Polen for å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkelen fra de [...]

Opptak av webinar 23. september – Antibiotika til barn i sykehus

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår i sykehus, og […]

Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de [...]

Norge har nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker

NORM-rapporten for 2020 er publisert, og viser at det siden 2012 har vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i […]

Bedre antibiotikabruk i Skandinavia – hva kan vi lære på tvers av landegrensene?

De skandinaviske landene har mye til felles, blant annet lav grad av antibiotikaresistens, lavt antibiotikaforbruk og terapitradisjoner som skiller seg […]

Webinar 21.09: Antibiotika til barn – praktiske utfordringer i primærhelsetjenesten

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi arrangerer derfor webinar, 21.09 kl. 11.30-12.00, for å belyse noen av [...]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Oppfølgingsmøtene er i gang igjen

I løpet av 2021 vil vi ha gjennomført oppfølgingsmøter med alle landets helseforetak/private ideelle sykehus mtp antibiotikastyring. Invitasjoner til høstens […]

Antimicrobial stewardship interventions: a practical guide

WHO har utarbeidet en praktisk guide til antibiotikastyring. Guiden beskriver 10 av de mest brukte intervensjonene og skal gjøre det […]

Fem myteknusere om antibiotika

ASP-leder, Sigurd Høye, fikk i sommer publisert et innlegg i Sykepleien der han knuser fem myter omkring antibiotikabruk som har [...]

pest-POSTEN om antibiotika og antibiotikaresistens

Siste utgave av pest-POSTEN har antibiotika og antibiotikaresistens som tema, og mye spennende lesing: Antibiotikahistorikk, intervju med Martin Steinbakk, highlights […]

Artikkel: Nye doseringsprinsipp

Real-time monitorering av antibiotikakonsentrasjoner og computerstyrt dosering – kanskje ikke så langt unna? Biosensorteknologi ser ut til å være rett […]

Antibiotikabruk i norske sykehus 1. tertial 2021

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2021 er publisert Antibiotikaforbruksrapporter for […]

TV2 forteller om 10 dagers antibiotikaprofylakse ved kosmetisk kirurgi

Noen plastikkirurger gir ti dagers forlenget antibiotikaprofylakse etter visse kosmetiske inngrep. Neppe faglig begrunnet sier Per Espen Akselsen, faglig leder […]

Artikkel om penicillinallergi i tidsskriftet Sykepleien

En av ti pasienter har cave penicillin i journalen, men utredning viser at allergien ofte ikke er reell.  I en […]

Ledig stilling som rådgiver

Er du en kreativ, interessert og engasjert lege som kan bidra med å utvikle faglig innhold, sammen med de øvrige [...]

Ledig stilling som rådgiver e-Bug

Er du lærer med interesse for bakterier og virus og hvordan man forebygger infeksjoner? Vi leter etter en lærer som [...]

«Bedre grunnlag for bærekraftig antibiotikabruk»

Den skandinaviske antibiotikaterapi-tradisjonen blir beundret internasjonalt, og vi bør spre den heller enn å tilpasse oss, skriver Sigurd Høye i [...]

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har gjennomgått en grundig strukturell og faglig revisjon, og er nå sendt på [...]

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika?

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika? Det ville vår stipendiat Bent Håkan Lindberg finne ut av. Les [...]

Spørreundersøkelse om gratis kurs for ansatte i hjemmetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) planlegger å tilby et kurs for ansatte i hjemmetjenesten omkring antibiotikabruk, antibiotikaresistens, forebygging, diagnostikk og behandling [...]

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020

Helsedirektoratet har publisert resultatene for de Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020. Disse viser at antibiotikaforbruket blant befolkningen fortsatt er [...]

Undervisningsopplegg for antibiotikasmarte sykepleiere

- Sykepleiere forskriver ikke antibiotika, men er viktige premissleverandører i avgjørelsen rundt forskrivningen, sier Anne Britt Mølsæter, rådgiver i ASP. [...]

ASP forsker Ingvild Vik disputerer 18.06.2021

Ingvild Vik , forsker ved ASP, disputerer digitalt fredag 18. juni, kl 12.15, med avhandlingen "Treatment of uncomplicated lower urinary [...]

Ny artikkel: Antibiotikaresistens ved UVI hos barn i Norge

Vi har tidligere ikke hatt oversikt over resistensdata fra urinveisprøver fra norske barn, men nå har Thaulow og medarbeidere publisert […]