Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Nettkurs om antibiotika og antibiotikastyring

Nord Universitet tilbyr i 2024 kurs om antibiotika og antibiotikastyring. Studiet er et rent nettstudium, og søknadsfrist er 1. mars.  […]

Opprop for voksenvaksinasjon

Et vaksinasjonsprogram for voksne vil være et viktig tiltak mot antibiotikaresistens. ASP og en rekke andre aktører har skrevet et [...]

Ny medarbeider ved NSAS

Eli Leirdal Hoem (41) startet 1. februar 2024 i en 20%-stilling ved NSAS. Eli er infeksjonslege, og har erfaring med […]

UNN tester ut intravenøs hjemmebehandling med antibiotika

Pasienter ved Universitets-sykehuset Nord-Norge som trenger langvarig intravenøs antibiotikabehandling, men som er relativt friske, får nå prøve en bærbar infusjonspumpe […]

Oppdragsdokument 2024

Oppdragsdokumentene fra Helse- Og Omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene inneholder også i år forventninger til antibiotikabruk og -styring Målet er […]

Opptak av webinar om aminoglykosider i regi av Antibiotikateamet ved OUS

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus HF har, i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, laget en videopresentasjon om dosering og monitorering av aminoglykosider, […]

Opptak av webinar om farmakokinetikk og farmakodynamikk for antibiotika

Hvorfor doserer vi antibiotika som vi gjør? Tirsdag 16. januar 2024 avholdt NSAS et webinar om farmakokinetikk og -dynamikk av […]

Febril nøytropeni – oppdaterte anbefalinger

Oppdatert versjon av kapitlet Febril nøytropeni ble publisert 8. januar på Helsedirektoratets nettside. Tobramycin anbefales ved mulig Pseudomonasinfeksjon. Det er […]

E- læringskurs om mikrobiologi

Det mikrobiologiske fagmiljøet i Helse Midt-Norge har utviklet et e-læringskurs i mikrobiologisk diagnostikk og mikroskopi som er alment tilgjengelig. Gjennom […]

Ny artikkel: gentamicin-dosering og nyresvikt

Pasienter som fikk gentamicin en gang i døgnet utviklet  nyresvikt i betydelig lavere grad enn pasienter som fikk gentamicin flere […]

Behandling av mykoplasmapneumoni og kikhoste hos barn ved redusert tilgang til erytromycin

Denne vintersesongen er det ventet en økning i forekomst av mykoplasma-pneumoni og kikhoste. For barn som trenger behandling og som [...]

Doktorgrad om antibiotikastyring

14. desember 2023 forsvarte Ingrid Christensen sin avhandling om antibiotikabruk og bruk av procalsitonin som verktøy for å optimalisere antibiotikabruk […]

Webinar om farmakokinetikk og farmakodynamikk for antibiotika

Hvorfor doserer vi antibiotika som vi gjør? Tirsdag 16. januar 2024 arrangerer NSAS lunsj-webinar om farmakokinetikk og -dynamikk av antibiotika. […]

Webinar om aminoglykosider av Antibiotikateamet ved OUS 18.12

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus tilbyr i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, et webinar om bruk av aminoglykosider, med fokus på dosering […]

Nytt verktøy for avskilting av penicillinallergi

9 av 10 pasienter med merkelappen «penicillinallergi» tåler penicillin når de blir testet. En ny studie har validert et norsk […]

ASPs adventsquiz!

På ASPs Facebookside arrangerer vi en adventsquiz. Hver dag legger vi ut et nytt spørsmål, og du svarer i kommentarfeltet. [...]

Antibiotikastyring på pasientsikkerhetskonferansen

På Pasientsikkerhetskonferansen 23. og 24. november 2023 bidrog NSAS og ASP, sammen med NOKLUS og forskergruppen, Implement it, til to […]

Kreftforeningen markerer Antibiotika-uken 2023

Infeksjoner er blant de vanligste komplikasjonene ved kreftbehandling, og antibiotikaresistens vil gjøre kreftbehandling mer risikofullt. I samarbeid med NSAS og […]

Gratulerer med antibiotikadagen!

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra [...]

Antibiotikasmarte sykepleiere?

Gratulerer til ASP rådgiver, Anne Britt Mølsæter, med publisert artikkel i Sykepleien, med forskningen «Antibiotikasmarte sykepleierstudenter? Sykepleierstudenters kunnskap og egenvurdert [...]

Vil du bli vår nye kollega?

Vil du være med på laget for bedre antibiotikabruk i norske sykehus? Vi ved NSAS lyser ut et års legevikariat […]

Oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling av nedre luftveisinfeksjoner

Endrede anbefalinger for antibiotikabehandling av Sykehuservervet pneumoni og Infeksiøs KOLS-forverring, og ny anbefaling for H influenzae-pneumoni. Kapitlet Nedre luftveisinfeksjoner i […]

Doksysyklin-profylakse også til barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep?

Kirurger tar til orde for at doksysyklin-profylakse også bør brukes til barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep. I et debattinnlegg i […]

Seminar i regi av forskningsgruppen CAMRIA

Den 7. og 8. november arrangerer en av forskningsgruppene i CAMRIA to åpne seminar i anledning av at statsviter Björn […]

Markering av Antibiotika-uken 2023 i sykehusene

Den internasjonale uken for antibiotikabruk er 18.-24. november, og årets tema for markeringen i norske sykehus er «Antibiotikaresistens – hva […]

Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2023

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 7 […]

Antibiotika-returkampanjen

Årets antibiotika-returkampanje er i gang, 1. november 2023! Ved å returnere ubrukt antibiotika til apotek blir antibiotikaen destruert på en [...]

Mycoplasma pneumoniae og antibiotika

Folkehelseinstituttet og media melder om økende forekomst av bakterien mycoplasma pneumoniae. Det kommer gjerne M. pneumoniae-utbrudd med fem-seks års mellomrom. [...]