Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Brukerundersøkelse – antibiotika.no/ASP

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) driver denne nettsiden, antibiotika.no/ASP. Vi ønsker å vite hva du synes om nettsiden, og setter stor [...]

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

Jorunn Thaulow er utdannet spesialist i øre-nese-hals sykdommer, og har tidligere jobbet på øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og [...]

Aktuelle kurs og konferanser

Denne våren arrangeres flere kurs og kongresser aktuelle for dem som er interessert i antibiotikabruk: 29.-30. april 2021: BSAC Spring […]

Ny artikkel – «Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections»

Gratulerer til forsker Bent Håkan Lindberg som har fått publisert en ny artikkel i forskningsprosjektet «Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt» [...]

Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

Folkehelseinstituttet publiserte 25. mars en oppdatering av rapporten fra 2014.  Rapporten oppsummerer ny kunnskap om resistens hos og mellom mennesker, […]

Mangel på Selexid inj

Det er meldt om mangel på Selexid (mecillinam) injeksjon. Ny levering til Norge forventes i månedsskiftet mai/juni 2021.  Bakgrunnen er […]

Liten økning i forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 – Covid-19 påvirker tallene

Etter flere år med nedgang i bruk av de fem utvalgte gruppene bredspektrede antibiotika, økte forbruket litt i 2020 når […]

Opptak av webinar: antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd

Den 18.3. holdt KAS i samarbeid med Norsk forening for infeksjonsmedisin et webinar om nye anbefalinger for antibiotikabehandling av infeksjoner […]

Tre nye kapitler i antibiotikaretningslinjene for sykehus er revidert og publisert

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot endokarditt, urinveisinfeksjoner og infeksjoner i […]

Webinar 18.mars: Antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd

Torsdag 18. mars kl 12.00-12.45 avholdes webinar om oppdaterte retningslinjer for infeksjoner i ben og ledd i Nasjonal faglig retningslinje […]

«Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien»

Ny artikkel publisert i Tidsskriftet om «Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien» av Sigurd Høye og Hege Salvesen Blix. Resultatene viser [...]

Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika?

Definisjonene for kategorisering av bakteriers følsomhet for antibiotika ble endret i 2019. Hva betyr det for valg av antibiotika og […]

Antibiotikabruken er redusert med over 30 prosent

Ferske tall Apotekforeningen har hentet inn viser at bruken av antibiotika i befolkningen er redusert med 33 prosent siden 2012.  […]

Farmasøyters forskning på antibiotika samles

Foto: Tore Rasmussen Steien, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Norsk Farmaceutisk Tidsskrift omtaler arbeidet med å lage en samlet oversikt over antibiotika-forskning […]

Erfaringer fra tre år i WHO

For tre år siden reiste Ingrid Smith, overlege ved KAS, til WHO i Geneve for å jobbe med antibiotikastyring. Hvordan […]

Antibiotikabruken er redusert med hele 33 prosent siden 2012

Regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens hadde et mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent i perioden 2012 til 2020 [...]

Digitale møter mellom KAS og sykehusene

Denne uken startet KAS en digital besøksrunde til alle landets sykehusene for å følge opp arbeidet med antibiotikastyring. Sykehusene har […]

Temasider om antibiotika

KAS publiserer jevnlig nyhetssaker om antibiotikabruk, og nå er disse samlet på en egen temaside. På temasiden kan du finne […]

Penicillinallergi – fake news?

10-15 % av pasienter angir at de er er allergiske mot penicillin. Feilaktig diagnostisert penicillinallergi kan hindre optimal behandling, og […]

Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Syv batcher av Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor produktet fra markedet. Legemiddelverket anbefaler […]

Norsk studie – antibiotikaprofylakse ved hemiprotese etter hoftebrudd

Forskere ved Nasjonalt Hoftebruddregister har studert etterlevelse av retningslinjene for antibiotikaprofylakse.  For å forebygge postoperative infeksjoner er det essensielt at […]

Julehilsen fra KAS

Vi ved KAS vil takke alle for engasjementet i dette annerledesåret, og gleder oss til at hverdagen normaliseres litt i […]

Kan antibiotikabehandling ved akutt bihulebetennelse begrenses uten økte komplikasjoner?

Marius Skow er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Han [...]

Handlingsplanen forlenges ut 2021

I den årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet står det at Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er […]

Norsk studie – resistens hos barn

Ved alvorlige infeksjoner må antibiotikabehandlingen ta høyde for forekomsten av resistens hos de aktuelle bakteriene. Det er lite kunnskap om […]

Sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyringen

Sykepleierne Elin Bø Lunde og Marte Johanne Tangeraas Hansen ved Stavanger Universitetssjukehus oppfordrer sykepleiere til å  involvere seg mer i […]

CRP og procalsitonin ved covid-19

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt covid-19-pasientene utvikler sekundære bakterielle infeksjoner. Kan biomarkørene CRP og procalsitonin være til hjelp?  […]