Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk

I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres. Rapporten […]

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Opptak av webinar: Mikrobiologi – hva må du vite?

Tirsdag 21. februar 2023 arrangerte NSAS webinaret Mikrobiologi – hva må du vite? Kristoffer Endresen, mikrobiolog ved Nordlandssykehuset i Bodø, […]

Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

NSAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. Oppdatert versjon er publisert 16.2.23 Kortversjonen har […]

Antibiotikabruken i Norge er bra, men kan bli bedre

Vi trenger en ny handlingsplan med konkrete tiltak så snart som mulig. Professor Olav Vadstein ønsker i en engasjerende kronikk […]

Tid til antibiotika ved sepsis

Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk ved sepsis skiller mellom pasienter med høy og lav mistanke om sepsis. Pasienter med høy mistanke […]

Aztreonam – et godt alternativ ved infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) peker på aztreonam som et alternativ ved behandling […]

Gode resultater i arbeidet mot antibiotikaresistens i Norge

Helsedirektoratet publiserte 31. januar en rapport som oppsummerer måloppnåelse og status for tiltakene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens 2016-2021. Opplærings- […]

Antibiotikafri resept på ukrainsk

Det er mye luftveisinfeksjoner i omløp om dagen. Mange flyktninger vet ikke hvordan de skal forholde seg til norske retningslinjer [...]

Nytt mål for antibiotikabruk i sykehus

Målet for antibiotikabruk i sykehus er endret sammenlignet med tidligere år. For 2023 gjelder følgende: Forbruket av bredspektrede antibiotika skal […]

KAS blir til NSAS

Fra 2023 heter vi ikke lenger Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), men Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus […]

Webinar: Mikrobiologi – hva må du vite?

Tirsdag 21. februar arrangerer KAS webinar der grunnleggende kunnskap om mikrobiologi er tema. Presentasjonen blir holdt av Kristoffer Endresen, mikrobiolog […]

Ny, norsk artikkel: serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn

De aller fleste 0-målingene av serum-gentamicin hos barn var lave (<0,6 mg/L), og kun et lite mindretall av målingene viste […]

Publisert artikkel om antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner blant voksne

Gratulerer til stipendiat ved ASP og Avdeling for allmennmedisin ved UiO, Marius Skow, med publisert første artikkel! Ved å koble [...]

Mangel på penicillin mikstur – råd til leger i primærhelsetjenesten

Som mange av dere erfarer er det en sørgelig mangel på penicillin mikstur, samtidig med en høy forekomst av GAS-infeksjoner. [...]

Oppdaterte retningslinjer for hud- og bløtdelsinfeksjoner

Kapittelet er ikke vesentlig endret fra tidligere, men har gjennomgått justeringer og presiseringer. Nevneverdige endringer er at det i avsnittet […]

Utdanningsprogram i antibiotikastyring

The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) tilbyr et to-årig utdanningsprogram i antibiotikastyring og andre kull starter […]

WHO med globale anbefalinger for antibiotikabruk

Verdens helseorganisasjon har publisert globale anbefalinger for antibiotikabruk til barn og voksne i primærhelsetjenesten og i sykehus. Publikasjonen  beskriver mer […]

Artikkel: Sykepleieres bidrag til god antibiotikabruk

I november ble antibiotikateamet på OUS intervjuet av tidsskriftet «Sykepleien» om sykepleieres rolle i antibiotikastyring.  De fremhever sykepleieres rolle i […]

Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

Økning i antibiotikabruk i 2022

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022. I 2021 nådde vi regjeringens mål om [...]

Disputas: Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Christian Magnus Thaulow, PhD-kandidat tilknyttet KAS, disputerer 22. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Antibiotic Use […]

Opptak av webinar: HOST!

Torsdag 17.11 kl. 15:30-16:00 arrangerte vi webinar om hoste. Fikk du det ikke med deg? Nå kan du se opptak [...]

Antibiotikadagen – returkampanje

I dag marker vi den store antibiotikadagen, 18 november, med stand i Karl Johan. Vi deler ut returposer og informasjonskort [...]

Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

En tverrfaglig nasjonal arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til nye anbefalinger for bruk av aminoglykosider til voksne.  Anbefalingene er tilgjengelig her: […]

Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2022

Rapporter over bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus viser at forbruket pr 2. tertial 2022 var 3,4 % lavere […]

Klok bruk av gentamicin – DU kan gjøre en forskjell

I anledning Antibiotika-uken 2022 slår Bjørn Blomberg, infeksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus, et slag for bruk av penicillin og gentamicin ved […]