Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

Økning i antibiotikabruk i 2022

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022. I 2021 nådde vi regjeringens mål om [...]

Disputas: Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Christian Magnus Thaulow, PhD-kandidat tilknyttet KAS, disputerer 22. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Antibiotic Use […]

Opptak av webinar: HOST!

Torsdag 17.11 kl. 15:30-16:00 arrangerte vi webinar om hoste. Fikk du det ikke med deg? Nå kan du se opptak [...]

Antibiotikadagen – returkampanje

I dag marker vi den store antibiotikadagen, 18 november, med stand i Karl Johan. Vi deler ut returposer og informasjonskort [...]

Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

En tverrfaglig nasjonal arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til nye anbefalinger for bruk av aminoglykosider til voksne.  Anbefalingene er tilgjengelig her: […]

Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2022

Rapporter over bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus viser at forbruket pr 2. tertial 2022 var 3,4 % lavere […]

Klok bruk av gentamicin – DU kan gjøre en forskjell

I anledning Antibiotika-uken 2022 slår Bjørn Blomberg, infeksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus, et slag for bruk av penicillin og gentamicin ved […]

Returkampanjen

I hele uke 46 kjører vi en Returkampanje i samarbeid med apotekene, for å markere verdens antibiotikadag 18. november. Ved [...]

Returner ubrukt antibiotika til apotek

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I den anledning skal vi i hele november ha fokus på retur av [...]

Hosten som er ufarlig

Vi har skrevet en kommentar om hoste og riktig antibiotikabruk. Kommentaren er et svar på en artikkel som sto på [...]

Materiell til markering av Antibiotika-uken 2022

Klok bruk av gentamicin Den internasjonale uken for antibiotikabruk er 18.-24. november, og årets tema for markeringen i norske sykehus […]

Gratulerer med pris til Ingvild Vik

Gratulerer med pris til Ingvild Vik, overlege ved Allmennlegevakta ved Oslo legevakt og rådgiver ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun [...]

Publisert protokollartikkel for Hiprex-studien (ImpresU)

Forskere ved Antibiotikasenteret har i samarbeid med forskere fra Sverige, Nederland og Polen publisert en protokollartikkel for den pågående internasjonale [...]

HOST!

Hvorfor hoster vi? Hvor lenge er det vanlig å hoste? Når er det nødvendig med antibiotika? Få svar av lungelege [...]

Forsinket rapportering av antibiotikabruk for 2. tertial 2022

Rapportene som viser utviklingen i bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus skulle etter planen publiseres denne uken. Grunnet manglende […]

Bred omtale av retningslinjene

Siste utgave av fagtidsskriftet, «Indremedisineren», har oppdateringen av retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus som hovedtema Temautgaven har enkeltstående artikler om […]

Mulighetsstudie antibiotikaproduksjon

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomført en mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon i Norge. En bredt sammensatt gruppe med […]

Økt antibiotikakunnskap hos sykepleiere kan bidra til økt involvering

Casebaserte workshoper er nyttige tiltak for å øke andelen sykepleiere som opplever at de aktivt bidrar i antibiotikastyring. Stavanger Universitetssjukehus […]

Ny publisert studie om hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvalitetsforbedringsarbeid i fastlegepraksis

Med utgangspunkt i data fra prosjektet "Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene" (RAK) har forskere fra ASP analysert 2715 fritekstsvar fra 2208 [...]

Hva lurer du på?

Antibiotikasenteret planlegger en podkast om myter rundt antibiotika. Har du et spørsmål om infeksjoner, antibiotikabruk eller antibiotikaresistens? Utvalgte spørsmål besvares [...]

Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

KAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus.  Kortversjonen har fire sider, der side 1 […]

Opptak av webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangererte KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn. Programmet var som følger: Hva [...]

«Skal jeg gi antibiotika?»

Er du medisinstudent, lege eller bare nysgjerrig på case-trening og riktig antibiotikabruk? Sjekk ut vårt nye e-læringskurs: "Skal jeg gi [...]

Film: Retningslinjene for behandling av infeksjoner i abdomen

Retningslinjene for behandling av abdominale infeksjoner ble oppdatert 31. mars i år, og Helsedirektoratet har laget en film som presenterer […]

Oppdatert kapittel: «Importerte infeksjonssykdommer»

Artesunat iv er det anbefalte alternativet for behandling av alvorlig malaria, og alle norske sykehus bør ha dette legemiddelet tilgjengelig. Kapittelet, […]

Jobber du på barne- og ungdomsskolen og vil bli med på e-Bug piloten?

ASP har inngått et samarbeid med Portugal der de to landene skal implementere e-Bug i sine respektive land samtidig. Målet [...]

Webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangerer KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn Program: Hva er aktuell diagnostikk? […]