Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for 2023 ble publisert i dag. I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika […]

NSAS presenterte på ECCMID

Brita Skodvin fra NSAS holdt tirsdag 30. april innlegg på ECCMID om viktigheten av tverrfaglighet i arbeidet med antibiotikastyring, med […]

Norsk middag i Barcelona

Den europeiske kongressen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, ECCMID, arrangeres denne uken i Barcelona. I går var mer enn 50 norske kollegaer, […]

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier

FHIs årsrapport for 2023 viser en markant økning i antall personer smittet med resistente bakterier i Norge. Det er spesielt […]

Hiprex-mangelen i Norge i 2019 førte til økt forskrivning av urinveisantibiotika

Hiprex er et urinveisantiseptikum til forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og er mye brukt her i landet. Medikamentet bidrar ikke [...]

Ny, nasjonal håndbok om forebygging av postoperative infeksjoner

Folkehelseinstituttet har sammen med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge utarbeidet en håndbok med faglige råd som skal bidra […]

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika – behov for nasjonal samhandling

Hilde Fjeld og Marta Vukovic, begge farmasøyter ved Oslo universitetssykehus, setter søkelys på hjemmebehandling med intravenøs antibiotika i en artikkel […]

Høy grad av bekymring for antibiotikaresistens i den norske befolkningen

Undersøkelser i det Norske medborgerpanel viser at 80% av deltakerne er bekymret for antibiotikaresistens. Undersøkelsene ble utført i tre runder […]

Asymptomatisk bakteriuri gir svært sjelden opphav til bakteriemi – selv ved akutt forvirring

En amerikansk multisenterstudie fant at risikoen for å utvikle bakteriemi ved bakterievekst i urin uten symptomer eller systemiske infeksjonstegn var […]

Behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier

Oslo Universitetssykehus har utarbeidet retningslinjer for behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier. Retningslinjene er tilgjengelig på metodebok.no.  I retningslinjene omtales […]

Sverige vurderer nasjonalt lager av eldre antibiotika

Folkhälsomyndigheten i Sverige har gjennomført en pilotstudie, og foreslår etablering av et nasjonalt bufferlager av eldre antibiotika. Målet er å […]

Redusert forbruk av bredspektrede antibiotika i 2023

Samlet forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 5,2 % lavere i 2023 enn i 2022, målt […]

Hurtigdiagnostikk hos pneumonipasienter kan gi tidligere målrettet antibiotikabehandling

En forskergruppe utgående fra Haukeland har undersøkt om bruk av hurtig-PCR med et panel av luftveisagens kan gi raskere målrettet […]

Evalueringsrapport: Handlingsplan for et bedre smittevern

Helsedirektoratet publiserte 5. mars 2024 en evalueringsrapport av status for handlingsplanen for et bedre smittevern. Handlingsplanen for et bedre smittevern […]

NSAS middag under ECCMID 2024

NSAS organiserer middag for norske kolleger i Barcelona i anledning den europeiske kongressen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, ECCMID.  Middagen avholdes […]

Kronikk om gentamicin

Kombinasjonsregimer med aminoglykosider er trygge, gir god dekning mot relevante mikrober og er mindre resistensdrivende enn alternativene. «Kombinasjonen av et […]

Forskning: Menn med urinveisinfeksjon

Vi vil presentere noe av vår nye forskning som korte intervjuer. Først ute er Håkon Sætre, førsteforfatter av denne artikkelen: [...]

Kapitlet om penicillinallergi er oppdatert

Kapitlet om penicillinallergi i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er oppdatert.  I kapitlet tydeliggjøres det at […]

Hurtigdiagnostikk bidro til riktig antibiotikabehandling raskere

Hurtigdiagnostikk av blodkulturer bidro til at riktig antibiotikabehandling ble gitt raskere ved Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset har ikke eget mikrobiologisk laboratorium, og […]

Nettkurs om antibiotika og antibiotikastyring

Nord Universitet tilbyr i 2024 kurs om antibiotika og antibiotikastyring. Studiet er et rent nettstudium, og søknadsfrist er 1. mars.  […]

Opprop for voksenvaksinasjon

Et vaksinasjonsprogram for voksne vil være et viktig tiltak mot antibiotikaresistens. ASP og en rekke andre aktører har skrevet et [...]

Ny medarbeider ved NSAS

Eli Leirdal Hoem (41) startet 1. februar 2024 i en 20%-stilling ved NSAS. Eli er infeksjonslege, og har erfaring med […]

UNN tester ut intravenøs hjemmebehandling med antibiotika

Pasienter ved Universitets-sykehuset Nord-Norge som trenger langvarig intravenøs antibiotikabehandling, men som er relativt friske, får nå prøve en bærbar infusjonspumpe […]

Oppdragsdokument 2024

Oppdragsdokumentene fra Helse- Og Omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene inneholder også i år forventninger til antibiotikabruk og -styring Målet er […]

Opptak av webinar om aminoglykosider i regi av Antibiotikateamet ved OUS

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus HF har, i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, laget en videopresentasjon om dosering og monitorering av aminoglykosider, […]

Opptak av webinar om farmakokinetikk og farmakodynamikk for antibiotika

Hvorfor doserer vi antibiotika som vi gjør? Tirsdag 16. januar 2024 avholdt NSAS et webinar om farmakokinetikk og -dynamikk av […]

Febril nøytropeni – oppdaterte anbefalinger

Oppdatert versjon av kapitlet Febril nøytropeni ble publisert 8. januar på Helsedirektoratets nettside. Tobramycin anbefales ved mulig Pseudomonasinfeksjon. Det er […]

E- læringskurs om mikrobiologi

Det mikrobiologiske fagmiljøet i Helse Midt-Norge har utviklet et e-læringskurs i mikrobiologisk diagnostikk og mikroskopi som er alment tilgjengelig. Gjennom […]